Vad händer när varje stjärntecken är arg på dig?

Astrologi

Du kanske har upptäckt att det sätt som du nyligen valde att bete dig gjorde att någon i ditt liv blev upprörd på dig. Denna person kan ha varit en romantisk partner, en nära vän, en familjemedlem, en avlägsen bekant eller en totalt främling. Det sätt på vilket du talade eller agerade fick troligen den här personen att känna sig antingen kränkt, förolämpad eller ignorerad, vilket absolut har konsekvenser för hur de kan eller inte kan interagera med dig i framtiden. Det är troligt att du har märkt att den här personen nu behandlar dig annorlunda än tidigare, och du kanske söker råd. Syftet med den här artikeln är att lära dig om vad som händer när ett stjärntecken är arg på dig.

Upprörd Vädur

Om du har märkt att Aries-mannen eller Aries-kvinnan i ditt liv har behandlat dig skarpt eller undvikit dig helt, då är det troligt att han eller hon är arg på dig. Det är möjligt att han eller hon kommer att kritisera beteenden som du känner att han eller hon aldrig tidigare brydde sig om. Du kanske upptäcker att han eller hon kommer att lägga mer tid på att ge näring åt externa sociala eller känslomässiga relationer vid denna tidpunkt, vilket kan få dig att känna att han eller hon målmedvetet försöker få dig att känna dig avundsjuk eller osäker.

Gruff Oxen

När du inser att Oxmannen eller Oxkvinnan i ditt liv verkar reagera på ett grinigt sätt eller isolerar sig själv, då är det möjligt att han eller hon är upprörd på dig. Du kanske upptäcker att han eller hon svarar på ett kortfattat sätt på dina grundläggande uttalanden eller frågor. Han eller hon kanske inte svarar när du försöker diskutera eventuella bekymmer som du kan ha angående ditt förhållande, och det kan leda till att du känner att han eller hon drar sig ifrån dig.

Förtalande Tvillingarna

Skulle det komma till din kännedom att Tvillingmannen eller Tvillingkvinnan i ditt liv talar negativt om dig till sina vänner och familjemedlemmar, då gör du klokt i att erkänna att ditt beteende har fått honom eller henne att känna sig skadad. Han eller hon kan reagera irrationellt ibland, vilket kan få dig att känna att han eller hon inte vet vad han eller hon vill ha för framtiden. När ni två pratar tillsammans kan han eller hon vara särskilt skärande med sina ord.

Undvikande cancer

Du kanske märker att cancermannen eller cancerkvinnan i ditt liv har dragit sig tillbaka från dig, då är det troligt att han eller hon känner att dina tidigare beteenden kan ha varit försumliga eller skadliga. Det är möjligt att han eller hon kommer att lägga mycket tid på att fokusera på sina negativa känslor. Han eller hon kan bete sig på ett sätt som saboterar inte bara din relation utan även hans eller hennes vänners eller familjemedlemmars.

Förstärkt Leo

Leomannen eller leokvinnan i ditt liv kan ha börjat bete sig på ett sätt som är melodramatiskt eller överdrivet. Om han eller hon var naturligt högljudd eller självsäker, kan du upptäcka att han eller hon nu är outhärdligt. På samma sätt kan ett utomordentligt socialt lejon sträva efter att bli vän med människor som han eller hon annars inte skulle upprätthålla en relation med. Oavsett vad hans eller hennes mest extrema egenskaper är kommer sannolikt att bli ännu mer superlativ.

Den fångna Jungfrun

Om Jungfrumannens eller Jungfrukvinnans beteende i ditt liv avslöjar att han eller hon är hyperkritisk mot dina handlingar och uttalanden, då är det säkert att han eller hon är arg på dig. Han eller hon kan tillbringa tid ensam eller verkar fokusera sin energi inåt, vilket kan tyckas för dig som att han eller hon specifikt försöker undvika dig. Du kanske upptäcker att han eller hon kan reagera på ett okaraktäristiskt hårt sätt, om du inte visar honom eller henne att du ångrar de beteenden som orsakade honom eller henne skada.

Avlägsen Våg

När du uppfattar att Vågmannen eller Vågkvinnan börjar ta bort sig själv från din relation, är det troligt att han eller hon känner att din relation inte längre är genomförbar. Han eller hon kanske vill prata länge med dig om vad du tycker är lämpligt beteende när det gäller ditt förhållande. Det är möjligt att han eller hon kommer att prata med människor som hon litar på om framtiden för ditt förhållande. Han eller hon kan vara kortfattad eller oförskämd vid den här tiden, och du kanske känner att han eller hon inte ger dig en chans.

Misstänksam skorpion

Skulle du fastställa att skorpionmannen eller skorpionkvinnan i ditt liv inte längre verkar bry sig om dina tankar och känslor, då kanske han eller hon funderar på att gå vidare från din relation. Det är möjligt att han eller hon kan försöka manipulera dig känslomässigt eller psykologiskt. Du kanske upptäcker att han eller hon försöker sabotera dina andra relationer eller undergräva ditt rykte med dina vänner och bekanta.

Dold Skytten

Du kanske inser att skytten eller skyttekvinnan i ditt liv har dragit sig ifrån dig, vilket kan vara en indikation på att han eller hon funderar på framtiden för ditt förhållande. Under denna tid är det möjligt att hon kommer att bete sig på ett sätt som inte är som hennes vanliga jag. Detta kan få dig att tala eller agera på ett sätt som är ovanligt, vilket i sin tur kan få henne att känna att du inte längre är den person som hon vill upprätthålla en relation med.

Egocentrisk Stenbocken

Stenbockens mannen eller Stenbockens kvinna i ditt liv kan ha börjat bete sig på ett själviskt eller distanserat sätt. Detta kan vara ett tecken på att han eller hon har bestämt att du inte längre är någon som han eller hon kan lita på. Pessimism och tvivel kan bli utbredd, och han eller hon kan prata med dig som om din relation redan har blivit avlägsen. Han eller hon kan känna att det skulle vara lämpligt för er två att ta en paus medan du navigerar i hans eller hennes känslor.

Osäker Vattumannen

Om du upptäcker att Vattumannen eller Vattumanskvinnan inte längre verkar lita på dig, är det troligt att dina beteenden har fått honom eller henne att känna att du inte bryr dig om ditt förhållande längre. Han eller hon kan tala till dig på ett beräknande sätt som för att bedöma dina sanna känslor för framtiden. Du kanske upptäcker att du kommer att testas, eftersom detta kommer att ge honom eller henne en korrekt förståelse av den vikt du lägger på hans eller hennes känslor.

Godtyckliga Fiskar

När Fiskarnas man eller Fiskekvinnan i ditt liv verkar agera eller tala på ett irrationellt eller förvirrande sätt, kan hans eller hennes tankar få henne att känna att detta förhållande inte längre är hållbart. Han eller hon kan läsa in i ditt beteende, och du kanske upptäcker att du måste försvara dig från upplevda förringelser. Känslomässiga utbrott kan vara vanliga vid denna tidpunkt. Du kan förvänta dig att han eller hon kommer att försöka upprätthålla en ny känslomässig relation medan din relation är i uppror.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector