Vad händer när en Jungfruman är klar med dig?

Astrologi

Om du upprätthåller ett förhållande med en jungfruman och du märker att hans beteenden återspeglar förakt eller bedömning, är det troligt att han överväger att göra slut med dig. Även om hans handlingar och uttalanden kanske inte är transparenta, kommer och uppmärksam partner att kunna avgöra att partnerskapet riskerar att misslyckas. Följande artikel är tillgänglig för att hjälpa dig förstå vad som händer när en Jungfruman är klar med dig.

Om du vill lära dig mer om vad som händer när varje stjärntecken är klart med dig, överväg att förse dig med den kunskap som hjälper dig att framgångsrikt navigera i alla svårigheter som kan utvecklas i dina relationer. Du kommer att tjäna dig själv väl genom att titta igenom våra samlade artiklar om hur man har en hälsosam relation med en Jungfruman, eftersom detta säkert kommer att ge dig den information du behöver för att säkerställa framgången för detta förhållande.

Tecken på att en Jungfruman är klar med dig

När en Jungfruman blir överdrivet kritisk bör du förvänta dig att hans känslor för dig har minskat. Om han begär att du drastiskt ändrar dina beteenden, särskilt de som du har visat under hela ditt förhållande, då är han på väg att bryta upp med dig. Du kanske märker att han är särskilt snäll och omtänksam mot andra människor just nu, vilket är en indikation på att hans uppmärksamhet har vänts bort från dig. Skulle något av följande tecken bli uppenbart, ta då tillfället i akt att lära dig hur man får en Jungfruman att förlåta dig.

1. Ej tillgänglig

Som en Jungfru man fattar beslutet att göra slut med dig, är det troligt att han kommer att fokusera sin känslomässiga och intellektuella energi någon annanstans. Detta kommer sannolikt att innebära att han kommer att spendera mer tid på sin karriär eller hobbyer, och det är säkert att han kommer att avskeda dig för sina egna personliga önskningar. Även om det är ovanligt att en Jungfruman upprätthåller en extern intim relation, är det möjligt att han ger näring åt nya känslomässiga relationer vid denna tidpunkt. Om en Jungfruman blir mer skarp och hänsynslös, kanske du inser att han är klar med dig.

2. Envis

Om du inser att hans beteenden blir allt stelare och stelare, så är det troligt att han drar sig ifrån dig. Det är troligt att han kommer att bli mindre kompromissande vid den här tiden, och du kan anta att han kommer att bli allt mer motsatt. En Jungfruman kan svara på ett avvisande eller irriterat sätt, eftersom han helst inte vill prata med dig om din oro. Detta kan vara hans sätt att visa dig att han inte längre är intresserad av dig med avsikten att tvinga dig att avsluta förhållandet av egen vilja.

3. Stressad

Vid denna tidpunkt är det troligt att Jungfrumannen i ditt liv är orolig eller orolig för framtiden. Han är medveten om att ditt förhållande inte längre är livskraftigt, men han kanske inte är redo att informera dig om sina känslor. Om han inte har bestämt vilken handling han ska vidta efter att ditt förhållande har avslutats, kan han vara tveksam till att avsluta ditt förhållande. Under denna tid är det möjligt att han blir mer misstänksam eller svartsjuk. Det är troligt att han kommer att bli anklagande och förolämpande. Det skulle inte vara okänt för honom att låta sina känslor fortsätta att försämras tills han gör slut med dig.

4. Irriterad

När du fortsätter att lära dig om vad som händer när en Jungfruman är klar med dig, är det säkert att du kommer att inse att hans frustrerade och irriterade beteenden är tecken på hans sanna känslor. Du kan förvänta dig att han tar bort sig själv från dig när det är möjligt, och du kanske till och med märker att han lämnar rummet när du går in i det. I offentliga miljöer kan han uttrycka sina känslor genom att himla med ögonen eller skära av dig. Han kan bli irriterad, och han kanske väljer att undergräva dina andra sociala relationer genom att tala illa om dig.

5. Exakt

Du kanske upptäcker att du kommer att börja känna att du måste gå på äggskal runt honom. Om du märker att han är allt mer krävande eller svår, är han troligen klar med dig. Han kan be dig att bete dig på ett sätt som du aldrig har agerat tidigare, och han kommer sannolikt att bli frustrerad om du inte följer hans krav. Om detta inträffar kan han försöka söka dessa önskningar från andra sociala eller känslomässiga relationer. När någon annan beter sig som han kräver, kan han försöka bygga upp sitt rykte samtidigt som han undergräver ditt eget.

6. Konstgjord

En jungfruman kan välja att bli mer pompös eller pretentiös när han interagerar med dig. Privat kan han avslöja att han känner att han är överlägsen eller mer kapabel än du. I fall där han känner att han är ett misslyckande, kommer han sannolikt att välja att försöka få dig att känna dig osäker. Han kan börja köpa produkter som får honom att se mer ekonomiskt eller känslomässigt sund ut, även om det är troligt att de flesta kommer att inse att han befinner sig i en kris. Han kan välja att avsluta ditt förhållande när han framgångsrikt har bestämt att han har sänkt din självkänsla.

7. Deflektiv

När ni två har en diskussion om hans beteenden är det troligt att han kommer att försöka undvika ansvar eller skuld. På samma sätt kan han avbryta planer som ni två hade gjort, bara för att klaga på att ni aldrig spenderar tid tillsammans. Om han väljer att projicera sina egna personliga misslyckanden på dig, är det troligt att han har bestämt sig för att ditt förhållande inte längre är värt hans uppmärksamhet eller respekt. När du upptäcker att han undviker att svara på dina meddelanden kan du förvänta dig att han kommer att göra slut med dig.

8. Grymt

I allmänhet är Jungfrumän kända för att vara hänsynsfulla individer. Men om han har bestämt sig för att han inte längre vill upprätthålla en relation med dig, kan du upptäcka att han är kapabel att vara oförskämd och uncivil. Det är möjligt att han inte bara kommer att behandla dig respektlöst, utan han kan bestämma att det är lämpligt att behandla din familj och dina vänner på detta sätt. Detta beror troligen på hans önskan att trycka bort dig, eftersom han hellre vill att du tyst tar bort dig själv från förhållandet. Om du tar upp dina bekymmer med honom, kan det bli ett argument som kommer att leda till att ditt partnerskap avslutas.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector