Vad händer när en Taurus Man skadas?

Astrologi

Skulle du ta beslutet att skada en Oxman, bör du förvänta dig att han kommer att svara med kyla. Det är säkert möjligt att han så småningom kommer att fatta beslutet att förlåta dig, men du kan förvänta dig att din handling alltid kommer att förbli i hans sinne. Det är säkert att dina tidigare handlingar kommer att färga hur han interagerar med dig i framtiden. Om du ber om ursäkt för dina handlingar och ni två fortsätter att upprätthålla relationen, kan du vara säker på att han kommer att övervaka ditt beteende för att säkerställa att du höll ditt ord. Du kanske upptäcker att han kommer att dra sig tillbaka in i sig själv, eftersom detta kommer att skydda honom från att utsätta sig för framtida skada. Funderar på att ta den här tiden för att lära dig mer om vad som händer när en Oxman blir skadad.

Om du vill lära dig mer om vad som händer när varje stjärntecken skadas, så inbjuder vi dig att läsa igenom hela vår samling om ämnet, eftersom detta kommer att hjälpa dig att navigera i varje relation i ditt liv. När du upprätthåller och utvecklar denna koppling, inbjuder vi dig att titta igenom hela vår samling om hur du har en hälsosam relation med en Oxman, eftersom detta kommer att ge dig ett brett utbud av stöd och råd.

Vad händer när en Taurus Man skadas?

När du fattar beslutet att skada en Taurus-man kan du upptäcka att han kommer att fatta ett av två beslut. Han kommer antingen att försöka lösa problemet genom moget samtal, eller så kommer han omedelbart att avsluta förhållandet. Du kan förvänta dig att om han väljer att diskutera sina bekymmer med dig, att han förväntar sig att du är direkt och ärlig om ditt beteende. Om du försöker skylla på honom kommer du sannolikt att upptäcka att han inte svarar eller blir kall. Du måste vara ärlig, och du måste också ta ansvar för dina handlingar.

Du kan förvänta dig att en Oxman kommer att försöka fly från verkligheten i situationen om du förolämpar eller utesluter honom. Det är säkert att han kommer att fatta beslutet att ta bort sig själv från förhållandet, eftersom han kommer att behöva fatta ett beslut om hållbarheten för förhållandets framtid. Detta kan leda till ångest eller depression. Om du fattar beslutet att ignorera förhållandet vid denna tidpunkt, kan du vara säker på att han kommer att tvivla på ditt engagemang gentemot honom. När han når denna punkt är det säkert möjligt att han tar bort sig själv från förhållandet utan förklaring. När en cancerman är skadad bör du se till att du är medveten om hans oro och oro. Om du misslyckas med att ta itu med hans oro, bör du ta den här tiden för att lära dig vad som händer när en Oxman är arg på dig.

Det är säkert möjligt att han kommer att fatta beslutet att utforska sina laster i en självdestruktiv cykel vid denna tidpunkt. Naturligtvis är det också möjligt att han kommer att fokusera sin energi i en hälsosam riktning, till exempel på sin karriär, hobbyer eller konstverk. På samma sätt kan du se att han kommer att spendera ytterligare tid med sina andra sociala och känslomässiga relationer. Denna introspektion och input från andra kommer att hjälpa honom att fatta ett lämpligt beslut om förhållandets framtid. Om han väljer att prata med dig vid det här tillfället är det för att han vill ge dig en möjlighet att komma med synpunkter. Ge honom en anledning att stanna hos dig, annars kan du förvänta dig att förhållandet kommer att ta slut.

Positivt är att en Taurus-man är känd för att vara otroligt envis. Om han upprätthåller en relation med dig, oavsett om det är socialt, känslomässigt eller familjärt, så värderar han förmodligen anslutningen och vill inte förlora dig. Men om hans partner tar det olyckliga beslutet att lura honom, kan du förvänta dig att han kommer att svara in natura. Otrohet från en Oxe kommer att ha lite att göra med hämnd, snarare kommer han att fatta detta beslut med sitt personliga nöje i åtanke. Om denna hämnd skadar dina känslor, så är det bara en extra bonus för honom.

Vad hatar en Oxman i ett förhållande?

Det är otroligt viktigt att du fattar beslutet att lära dig vilka beteenden som gör att en Oxman blir arg eller osäker. När en Taurus-man är skadad bör du övervaka hans reaktioner noggrant. Det finns vissa handlingar och uttalanden som i allmänhet kommer att få en Oxman att bli stressad. Hans personliga filosofi är viktig för honom, och om personen som han litar på förråder dessa värderingar, kan du förvänta dig att förhållandet kommer att vara i kaos. Om du inte tänker riskera ditt förhållande med en Oxman, så kommer du att tjäna på att undvika dessa tio saker. Naturligtvis, om du väljer att bete dig olämpligt, kommer du att upptäcka att du kommer att behöva lära dig om vad som händer när en Taurus-man är klar med dig.

Otålighet: En Oxman är medveten i sina beslut och handlingar. Det är säkert att han kommer att ta sig tid att väga all relevant information och alternativ innan han gör ett slutgiltigt val. Om hans partner försöker skynda på honom, kommer han sannolikt att bli mer envis och envis. Skulle hans partner vilja rusa vidare utan övervägande, då är de fria att göra det. Han vill hellre vara ensam än tvingad i en riktning som han inte vill gå.

Svek: Oxens män är särskilt plågade av svek, särskilt när det gäller känslomässiga relationer. När han fattar beslutet att upprätthålla en social eller känslomässig relation, tänker han fortsätta förhållandet livet ut. Det är oacceptabelt för honom att den person han litar på undergräver hans förtroende. Detta kommer att få honom att tvivla på förhållandets livskraft, och han kommer sannolikt att fatta beslutet att lämna detta förhållande och behålla en relation med någon annan.

Begränsande: Det skulle vara oacceptabelt för någon Taurus-man att hans frihet skulle vara begränsad. Han drivs inte nödvändigtvis mot några mål eller vill särskilt hamna i ovanliga situationer, men han vill absolut ha möjligheten att göra det. Om han kontrolleras av sin partner, då är det säkert att han kommer att försöka ta sig bort från deras ok. Han vägleder sig själv i den riktning han vill ta, och han har inget intresse av att inte kunna göra det han vill.

Osäkerhet: Framför allt drivs en Taurus-man av en önskan att vara bekväm och säker. Om personen i hans liv ger honom en anledning att känna att relationen inte är stabil, kommer han att fatta beslutet att utveckla en egen grund. Detta kan innebära att ta bort sig själv från förhållandet, eftersom han hellre vill vara ensam än med någon som han inte kan lita på. På samma sätt kan han fatta beslutet att fokusera sin uppmärksamhet på något som får honom att känna sig trygg, till exempel hans karriär eller vänner.

Komplikationer: Du kan förvänta dig att en Taurus-man inte vill ta itu med komplikationer. Han fattar beslut baserat på att göra hans liv enkelt och enkelt. Han vill inte ständigt oroa sig eller stressa över aspekter av sitt liv. Om du fattar beslutet att göra hans liv kaotiskt eller en enda röra, då är det säkert troligt att han kommer att ta bort dig från det. Han är helt nöjd med att upprätthålla ett tråkigt och matt liv om det innebär att han kan bli fri från ångest.

Syntetisk: Även om han har ett särskilt intresse för den materiella världen, är han irriterad på saker som är falska. I sina kläder vill han ha naturliga texturer snarare än syntetiska texturer. Likaså vill han inte att hans partner ska vara plastisk och falsk, och du kan förvänta dig att många Oxmän föredrar om deras partner är naturlig till utseendet. Dessutom kan du upptäcka att han har ett behov av att lämna miljöer som får honom att känna sig malplacerad, till exempel områden med starkt ljus eller särpräglade väggar.

Irriterande: En av de vanligaste egenskaperna hos Oxens män är att de inte vill bli besvärade. Om han har ett problem i sitt liv tar han antingen upp det eller tar sig bort från det. Om någon behöver honom för att göra något, då bör de informera honom om sina önskningar och sedan gå vidare. Om han inte gör den begärda ändringen, då bör de förstå att han har fattat sitt beslut. Det är upp till hans partner att hantera sina egna förväntningar, snarare än att förvänta sig att han ska förändra sig själv.

Överdriven: Även om han tycker om fina material, måltider och människor, vill han absolut inte att hans liv ska vara fyllt av pråliga eller pråliga saker eller människor. Det är helt passande att vilja vara stilig och uttrycka sig på ett dyrt sätt, men det är absolut nödvändigt att du är rimlig och smakfull. På samma sätt vill han inte att hans partner ska vara motbjudande på det sätt som de beter sig i sociala miljöer.

Risker: Det är viktigt för en Taurus-man att vara trygg och säker. Han vill inte vara med någon som ständigt tar risker med sig själv, sina pengar eller sitt liv. En Taurus-man fattar sina beslut om framtiden på ett rimligt och logiskt sätt. Han har inget intresse av att ta onödiga och potentiellt skadliga risker. Om hans partner fattar beslutet att vara farlig är det möjligt att han tar bort sig själv från förhållandet.

Fickle: Någon som ständigt ändrar sig eller som fladdrar mellan mål kommer så småningom att få en Taurus-man att förlora sitt naturliga lugn. När han fattar ett beslut håller han fast vid det. När en Taurus-man blir skadad måste du visa honom att du är redo att vara en omtänksam och konstant följeslagare. Någon som upprepade gånger gissar sig själv kommer att få honom att känna sig stressad.

Han har inget intresse av att upprätthålla en relation med någon som får honom att känna sig osäker på framtiden. Men om du visar honom att du är en rimlig och uppmärksam partner, kan han besluta att stärka din anslutning. Om du är intresserad av att ge näring till ditt förhållande, ta den här tiden för att lära dig hur du berättar för en Taurus-man hur du känner dig.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector