Vad händer när en kvinna i Stenbocken blir skadad?

Astrologi

När en kvinna i Stenbocken är skadad, förvänta dig att bli bortglömd eller övervunnen. Hon är ambitiös och en relation som inte längre tjänar hennes syften blir en skuld gentemot henne. Om en kvinna i Stenbocken har accepterat någon i sitt liv som sedan förråder henne, kommer hon att ta bort den personen med avsiktlig handling. Stenbockar är kända för sin målmedvetna handling, så du kan förvänta dig att ett handlingssätt bestäms och följs. Var säker på att ta denna chans att lära dig mer om vad som händer när en kvinna i Stenbocken blir skadad.

Om du vill lära dig mer om vad som händer när varje stjärntecken skadas, så inbjuder vi dig att läsa igenom hela vår samling om ämnet, eftersom detta kommer att hjälpa dig att navigera i varje relation i ditt liv. Oavsett vilken typ av relation du har med en kvinna i Stenbocken, välkomnar vi dig att ta en titt på hela vår serie artiklar om hur du har ett hälsosamt förhållande med en kvinna i Stenbocken.

Vad händer när en kvinna i Stenbocken blir skadad?

När den är sårad kan den genomsnittliga Stenbockenskvinnan bli stel och tillbakadragen. Ibland kommer hon att bete sig som en glaciärvägg och kommer att reagera isligt om hon överhuvudtaget svarar. Det är troligt att hon kommer att vända sin energi och uppmärksamhet till sin karriär eller andra sociala skyldigheter. Om hennes uppmärksamhet förändras, kommer hennes plan att förändras, och personen som skadade henne kan befinna sig i periferin av hennes liv. Det är till och med möjligt att hennes sinne kommer att förändras utan en indikation, och den kränkande individen kommer plötsligt att bli avlägsnad från hennes liv efter att hon noggrant har vägt sina alternativ.

Till en början är det troligt att hennes känslor kommer att finnas kvar i hennes stoiska sinne. Beroende på Stenbocken kanske hon eller kanske inte bestämmer sig för att det är värt hennes tid att dela sina känslor. Efter en tid kommer hon antingen att informera den som har skadat henne om hennes åsikter eller ställa några spetsiga frågor. Om hon respekterar personen i fråga kommer hon att kräva ett rimligt svar, men kommer inte att ha ursäkter. Om hon har tappat respekten för sin partner, särskilt i fall som otrohet eller försummelse, kommer beslutet att bli snabbt, hårt och slutgiltigt. När detta inträffar måste du lära dig vad som händer när en kvinna i Stenbocken är arg på dig.

När en kvinna i Stenbocken blir sårad, kommer hon sannolikt att finna tröst i att se inåt och fatta ett beslut om sin framtid. Stenbockskvinnor kommer sannolikt att hittas med näsan mot slipstenen, särskilt de som har blomstrande karriärer. Till skillnad från andra tecken, kommer hon att vara mer benägna att väga de potentiella orsakerna som fick någon att skada henne. Hon är medveten om att varje person har influenser i sina liv som kan vara stressande, men hon kommer absolut inte att acceptera skadliga handlingar som påverkats av infall av tjusiga eller ologiska argument. Hon kommer sannolikt att ta tid att överväga, och under den tiden är hon villig att acceptera nya bevis eller påståenden. Men när hennes beslut väl har fattats har ämnet avslutats.

Hur man får en kvinna i Stenbocken att förlåta dig

När en kvinna i Stenbocken blir skadad är överläggningstiden den enda möjligheten för en diskussion. Hon kommer sannolikt att prata med sina vänner, familj och kollegor om sin situation, men bara de som hon litar djupt på. Det är denna kategorisering som hon har grundat sitt liv på, och om du finner dig själv borttagen från denna process, då har domen troligen fastställts. Det är säkert att du var medveten om de beteenden som denna Stenbockskvinna finner acceptabelt eller oacceptabelt, eftersom det är osannolikt att hon kommer att hålla hemligheter för någon som hon litar på eller har etablerat en relation med.

Det är till skillnad från en Stenbocken att hysa agg, eftersom det är mer troligt att hon har tagit bort ett negativt inflytande från sitt liv. Hon har sannolikt förlåtit olämpliga eller skadliga beteenden, men hon kommer säkerligen inte att glömma. Om förhållandet har upphört har hon gått vidare och kommer sannolikt inte att vara villig att försöka ge näring åt förhållandet i framtiden. Om hon är villig att förlåta dig är det troligt att hon kommer att vara direkt om sina behov och vilka åtgärder du behöver vidta. Det är upp till dig att acceptera hennes beslut och göra de ändringar som krävs eller att komma ur hennes väg.

Ursäkter kan inte bara vara värdelösa utan kontraproduktiva när man har att göra med en skadad Stenbocken. Hon letar inte efter ursäkter, hon letar efter någon som tar ansvar för sina handlingar. Viktigast av allt, hon vill ha någon som kommer att erkänna deras misstag och ge henne försäkringar att de inte kommer att fatta samma beslut igen.

Stenbockskvinnor lever sina liv efter en definierad uppsättning regler. Denna riktlinje kan vara olika för varje Stenbocken, men du kan vara säker på att den är huggen i sten. Som både ett jord- och kardinaltecken är det osannolikt att hon kommer att ändra sina principer för något så föränderligt som en känslomässig relation. Om hon har bestämt sig för att sätta sina relationer över sig själv, då har hon litat fullt ut på den personen. Om hon blir förrådd kommer grunden att falla sönder på ett ögonblick, och hon kommer att gå vidare till större och bättre saker utan att tänka efter.

I roten till sitt väsen är hon praktisk, medveten och ambitiös. Det tar lång tid för henne att acceptera ett förhållande. Om hon gör det, då förväntar hon sig att relationen är livslång och fördelaktig för båda parter. Om hon bestämmer sig för att gå in i ett kortvarigt förhållande, kommer hon att vara tydlig med sina önskningar och mål innan förhållandet ens börjar. Ett förhållande är mer ett avtalsförhållande, snarare än en romantisk fantasi, och villkoren i det avtalet måste upprätthållas. Liksom alla affärsrelationer, om avtalet ignoreras eller förkastas, har hon inte längre någon skyldighet att upprätthålla relationen.

Om du söker förlåtelse från en kvinna i Stenbocken, gör det omedelbart och utan att tveka. Erkänn dina misstag och ge ingen ursäkt. Förklara att du kommer att ändra ditt beteende. Du kan känna att dina handlingar granskas, eftersom hon ser till att du håller ditt ord. Med tiden, om du är värdig hennes förtroende, kommer hon att integrera dig tillbaka i sitt liv och gå vidare med dig, skuldra vid skuldra.

Vad hatar en Stenbockskvinna i ett förhållande?

När du ger näring till ett förhållande med en kvinna av Stenbocken, kommer du att vara medveten om hennes behov, gillar och ogillar. Det finns dock vissa gemensamma drag bland Stenbockar som du kan anta innan djupgående samtal diskuteras. Tänk på dessa följande ogillar som klausuler i ett avtal, snarare än ämnen som är öppna för diskussion. Skulle du ta beslutet att fortsätta att bete dig på ett olämpligt sätt, då måste du förstå vad som händer när en Stenbockskvinna är klar med dig.

Ursäkter: En av de primära aspekterna av en Stenbocken är att hon inte har tid för ursäkter. Förhållandets krav har fastställts och accepterats. Om hennes partner eller någon i hennes liv väljer att ignorera dessa värderingar, så är det bättre av en giltig anledning. Ursäkter, särskilt ursäkter baserade på någons oförmåga att kontrollera sig själv, är helt oacceptabla. Om ett misstag har begåtts måste det erkännas och framtida beteenden ändras.

Obeslutsamhet: En Stenbocken kommer att ta hur mycket tid som helst för att väga de tillgängliga bevisen för att fatta ett beslut. Hon har inga problem med att ta sig tid att komma fram till en fråga. Det finns dock en punkt där ett beslut måste fattas. Hon kommer inte att vänta på obestämd tid på att någon ska lösa en fråga. Om hon har fattat ett beslut medan andra dröjer kvar, då fortsätter hon, med eller utan den andra personen.

Indolens: För henne är få saker så värdefulla som ambition. Hon är medveten om att ambition leder människor längs många olika vägar. Det är till och med acceptabelt för henne om hon inte förstår målen för sin partner, så länge den personen har mål de strävar efter. Det hon inte kan acceptera är lättja och passivitet. En partner som inte bidrar till relationen eller arbetar mot sina egna mål kommer att finna sig avlägsnad från hennes liv.

Kontroll: Stenbockskvinnor gillar sällan att bli kontrollerade av en partner som försöker hindra henne från att hålla tyglarna i sitt eget liv. Hennes karriär, familj och mål är oerhört viktiga för hennes självvärde. Hon kan vara villig att ta råd från någon, men hon kommer absolut inte att bli mobbad eller tvingad.

Om hon känner sig ouppskattad eller respektlös, kommer den kränkande personen att finna sig själv bortglömd och ensam. När en kvinna i Stenbocken blir sårad, oavsett om hon är pressad eller försummad, kommer hon att fatta beslutet att lita på den enda personen hon kan lita på, sig själv. Men om du visar henne att du är en uppmärksam och uppmärksam partner, kommer du att kunna berätta för en Stenbockenskvinna hur du känner dig.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector