9 vanliga drömmar och vad de betyder

9 vanliga drömmar och vad de betyder Självkännedom

Ämnet drömtydning har varit intressant i många år, och det finns goda skäl till det. Att förstå drömmarnas djupare innebörd kan ge upphov till insikter om hur man känner och tänker, vilket kan vara bra för att ge personlig insikt.

Att förstå drömtolkningar

Den berömda psykoanalytikern Sigmund Freud beskrev drömmarna som ”kungavägen” till det omedvetna och föreslog att vi genom att studera det uppenbara innehållet i drömmarna kunde få fram de dolda och omedvetna önskningar som leder till neuroser i ljuset.

Att analysera drömsymboler och tillskriva dem betydelse har blivit en källa till både underhållning och självreflektion i populärkulturen. Betyder drömmar något? Kan man få reda på sina omedvetna önskningar och begär genom att tolka sina drömmar?

Vad dina drömmar berättar för dig och om de avslöjar dina sanna känslor beror på olika faktorer. Även om vissa moderna teorier om drömmar antyder att svaret är nej – att drömmarna kan ha en mer biologisk komponent eller till och med bero på sömnpositionen – har detta inte hindrat tolkare och analytiker från att försöka identifiera vad vanliga drömteman och symboler betyder.

9 vanligaste drömmarna

Forskare har funnit att de nio vanligaste drömmarna handlar om att bli attackerad eller jagad, att komma för sent, att nära och kära dör, att falla, flyga, skola och sex.

Låt oss ta en närmare titt på några av de vanligaste drömmarna och vad drömtolkningsböcker har att säga om dem.

1. Drömmar om att falla

Drömmar om att falla från stora höjder är mycket vanliga. Även om det finns en populär myt om att om du träffar marken i din dröm kommer du att dö i verkligheten är det helt enkelt inte sant. Så vad exakt kan drömmar om att falla egentligen betyda?

Enligt många populära drömtolkningar och åtminstone en studie är fallande drömmar ett tecken på att något i ditt liv inte går bra. Det kan tyda på att du till exempel behöver ompröva ett val eller överväga en ny riktning inom något område av ditt liv.

”Att drömma om att falla är mycket vanligt. Det är en symbol för rädsla i det verkliga livet – kanske för att misslyckas på jobbet eller i ditt kärleksliv”, säger Russell Grant, författare till ”The Illustrated Dream Dictionary”. Han tillägger att ”Att falla uttrycker ofta ett behov av att släppa taget mer och njuta mer av livet”.

2. Drömmar om att vara naken offentligt

Har du någonsin haft en sådan där pinsam dröm där du dyker upp i skolan eller på kontoret i din födelsedagsdräkt? Oroa dig inte. Att drömma om att vara naken är knappast ovanligt.

Penney Peirce, författare till ”Dream Dictionary for Dummies”, menar att drömmar om offentlig nakenhet kan tyda på att du känner dig som en bluff eller att du är rädd för att avslöja dina ofullkomligheter och brister.

3. Drömmar om att bli jagad

Drömmar som innehåller att man blir förföljd av en känd eller okänd angripare kan vara särskilt skrämmande. Och många människor upplever den här typen av drömmar.6 Men vad säger drömmar om att bli jagad om vad som pågår i ditt sinne?

Drömtolkare menar ofta att sådana drömmar betyder att du försöker undvika något i ditt dagliga liv. Tony Crisp, författaren till ”Dream Dictionary”, menar att om du blir jagad i en dröm kan det tyda på att du vill fly från dina egna rädslor eller önskningar.

Nyckeln till att förstå vad en sådan dröm kan betyda beror delvis på vem din förföljare är. Om det är:

  • Ett djur: Du kanske gömmer dig för din egen ilska, passioner och andra känslor.
  • En okänd förföljare: Om din förföljare är en mystisk, okänd figur kan den representera en barndomsupplevelse eller ett tidigare trauma.
  • En medlem av det motsatta könet: Crisp menar att detta betyder att du är rädd för kärlek eller hemsökt av en tidigare relation.

4. Drömmar om att förlora tänder

Vad betyder drömmar om dina tänder faller ut? Penney Peirce, författare till ”Dream Dictionary for Dummies”, föreslår att drömmar om att förlora tänder kan ha flera betydelser.

Det kan till exempel betyda att du är orolig för din attraktivitet eller ditt utseende. Det kan också tyda på att du är orolig för din förmåga att kommunicera, eller att du är orolig för att du kanske har sagt något pinsamt.

”Tändernas verkliga väsen är deras förmåga att bita igenom, att skära, slita och mala”, förklarar hon. ”Om tänderna faller ut förlorar du personlig makt och din förmåga att vara självsäker, beslutsam och självskyddande.”

5. Drömmar om att dö

Döden är ett annat vanligt ämne i drömmar och ett ämne som kan vara särskilt förvirrande. Drömmare drömmer ibland om en älskad persons död eller till och med om att de själva ska dö. Populära drömtolkningar föreslår att sådana drömmar återspeglar ångest inför förändringar eller en rädsla för det okända.

”Liksom döden kan förändring vara skrämmande eftersom vi – liksom döden – inte vet vad som finns ”på andra sidan” av förändringen, vilket är anledningen till att det drömmande sinnet sätter likhetstecken mellan förändring och död”, föreslår Lauri Loewenberg i sin bok ”Dream on It: Lari Lauri Loewen, som skriver i sin bok ”Lås upp dina drömmar, förändra ditt liv”.

Loewenberg tror också att drömmar om en älskad persons död kan återspegla en liknande rädsla för förändring, särskilt när det gäller våra barn. När ett barn växer upp börjar en förälders sinne undra vart den yngre versionen av barnet tog vägen. Drömmar om döden återspeglar därför ett slags sorg över tidens gång.

Studier har också visat att de som närmar sig livets slut och deras nära och kära upplever betydelsefulla och meningsfulla drömmar, som ofta handlar om en tröstande närvaro, förberedelser för att gå, att titta på eller umgås med den avlidne, att nära och kära väntar, plågsamma upplevelser och oavslutade affärer.

6. Drömmar om att göra ett prov

Studier har också visat att drömmar om provtagning är vanliga. Enligt Craig Hamilton-Parker, författare till boken ”The Hidden Meaning of Dreams”, kan det faktum att du tar ett prov i din dröm avslöja en underliggande rädsla för att misslyckas.

”Examinationer är stressiga upplevelser där du tvingas inse dina brister”, skriver han. ”Att drömma om att misslyckas med ett prov, att vara sen till ett prov eller att vara oförberedd visar att du känner dig oförberedd för utmaningarna i det vakna livet.”

7. Drömmar om otrohet

Att drömma om att din make/maka eller romantiska partner är otrogen mot dig med någon annan kan vara otroligt plågsamt. I vissa fall börjar man till och med undra om drömmen verkligen kan vara sann. Betyder drömmen om att din partner är otrogen att det kan hända? Eller att det redan har hänt?

Även om dessa drömmar kan vara en återspegling av rädsla för otrohet betyder sådana drömmar förmodligen inte att din make/maka är otrogen eller kommer att vara otrogen, säger Trish och Rob MacGregor, författare till ”Complete Dream Dictionary”: A Bedside Guide to Know What Your Dreams Mean”.

”Det här är en annan ”tänk om”-dröm – du testar verklighetens gränser”, menar författarna.

Eve Adamson och Gayle Williamson, författare till ”The Complete Idiot’s Guide Dream Dictionary”, menar att drömmar om otrohet tyder på problem med tillit, lojalitet och kommunikation i ett förhållande. ”Om du eller din partner var otrogen i din dröm är det så att en av er inte får vad ni behöver från förhållandet just nu”, skriver de.

8. Drömmar om att flyga

Många människor upplever drömmar om att flyga. Flygande drömmar kan vara spännande och till och med befriande, men de kan också ibland vara ganska skrämmande (särskilt för dem som är höjdrädda).

Enligt Tony Crisp, författare till ”Dream Dictionary”, har drömmar om att flyga ofta två mycket olika sidor. De kan representera känslor av frihet och oberoende. Å andra sidan kan de också indikera en önskan att fly eller fly från livets realiteter.

”Att flyga ensam förekommer oftast”, skriver han, ”vilket visar den oberoende aspekten av att flyga. Men eftersom det ofta innebär positiva känslor av njutning kan flygning skildra vår sexualitet … särskilt aspekter av den som uttrycker frihet från sociala normer och begränsningar.”

9. Drömmar om graviditet

Drömtolkare menar ofta att drömmar om graviditet representerar allt från kreativitet till rädsla. David C. Lohff, författare till ”Dream Dictionary”, menar att graviditetsdrömmar ibland kan representera en kvinnas rädsla för att vara en otillräcklig mamma.

Författaren Tony Crisp, har en annan uppfattning och menar att graviditetsdrömmar indikerar att drömmaren utvecklar något område av potential eller fördjupar en relation. Drömtolkaren Russell Grant skriver att dessa drömmar förebådar svåra tider.

Fler vanliga drömteman

Det finns andra drömteman som tenderar att vara ganska vanliga. De inkluderar bland annat följande:

  • Att upptäcka nya rum eller passager.
  • Att vara olämpligt klädd
  • Att inte kunna hitta en toalett.
  • Att anlända sent till en plats.
  • Att en massiv våg närmar sig dig.
  • Att hitta pengar

Avslutande ord

Vad tycker du om det? Verkar några av dessa drömtolkningar korrekta? Om inte, oroa dig inte – dina drömmar är unika och högst personliga. Med största sannolikhet återspeglar de saker du upplever i dina drömmar förmodligen de bekymmer du möter i din dagliga tillvaro eller av nyligen inträffade händelser.

Hur analyserar man en dröm? Det första steget är att skriva ner allt du kan komma ihåg så snart du vaknar. Drömmar glöms ofta snabbt bort, så att anteckna detaljerna kan hjälpa dig att minnas dem. Därefter ska du titta på drömmen innehåll och fundera på vad den kan betyda för ditt liv. Vilka associationer har du till händelserna i drömmen? Vilka känslor väckte drömmen? I många fall kan du upptäcka att din dröm speglar händelser eller bekymmer i ditt vakna liv.

OFTA STÄLLDA FRÅGOR

Vad betyder det när du drömmer om någon?

Psykoanalytikern Carl Jung ansåg att om du drömmer om någon som står dig nära eller är viktig för dig kan det representera hur du känner för den personen i verkligheten. Om du däremot drömmer om en person som du inte står dig nära (t.ex. någon i ditt förflutna) eller en okänd person är personen mer symbolisk.

Sigmund Freud föreslog att miljön runt den person du drömmer om också kan ha betydelse, till exempel om du drömmer om dina föräldrar på platser där du normalt skulle hitta en kung och drottning, vilket skulle vara ett tecken på din respekt för dem.

Hur exakta är drömtolkningar?

Det finns inget sätt att besvara denna fråga med säkerhet eftersom drömtolkningar är både individuella och subjektiva. De är individuella på så sätt att drömmarnas betydelse för en person kanske inte är densamma för en annan. Drömtolkningar är också subjektiva eftersom de bygger på de betydelser som du tilldelar dem, och dessa tilldelade betydelser kan också skilja sig från en person till en annan.

Varför är drömtolkningar viktiga inom psykoanalysen?

Drömmarnas teori om självorganisering innebär att drömmar är en återspegling av en persons fysiologiska och psykologiska aktiviteter och därmed ger viktig information om personens tankar och känslomässiga tillstånd. Psykoanalytiker kan sedan använda personens drömmar för att bättre förstå vad som pågår i personens sinne, kanske på en omedveten nivå.

Vad betyder sexuella drömmar?

Vissa studier tyder på att sexuella drömmar är ett resultat av dina tankar och fantasier när du är vaken, där mer frekventa tankar om sex bidrar till fler av dessa drömmar. Andra kopplar ihop drömmar om sex med en önskan att befinna sig i en sexuellt stimulerande situation. Dessa typer av drömmar är vanliga, och mer än 95 % av alla människor rapporterar att de har drömmar som är erotiska till sin natur.

Vad betyder återkommande drömmar?

Vissa forskare har teorier om att regelbundna, återkommande drömmar representerar att man är frustrerad över psykologiska behov som inte är uppfyllda. Återkommande drömmar är också vanliga efter att ha upplevt mycket psykiska problem, till exempel vid posttraumatiskt stressyndrom.

Vad betyder livliga drömmar?

I vissa fall är livliga eller mycket intensiva drömmar ett resultat av ett stort trauma, och vissa studier visar på en ökning av dessa typer av drömmar efter den 11 september 2001.

Drömmar som är livliga inträffar vanligtvis under REM-sömn och kan också bero på fragmenterad sömn, sömnbrist, en sömnstörning, stress, graviditet eller en medicin du tar.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector