Planeternas värdighet i astrologi

Astrologi

Planetära värdigheter diskuterar hur planeten känns var den än råkar hittas. Aspekterna (som diskuteras utförligt i en annan artikel) visar oss hur vi förstår planeternas energiflöden i våra diagram. Samtidigt visar den planetariska värdigheten oss både energinivån och förmågan till jordning. Till exempel skulle känslan av Venus i Fiskarna göra en enorm skillnad. När värdigheten är låg kommer personens självvärde att sjunka och kärleken kommer att verka avlägsen. Detta koncept gäller för vilken planet som helst i ditt diagram och hjälper oss att förstå rötterna som gör vår inre natur stark eller svag.

Om du är intresserad av att lära dig mer om astrologins himlakroppar, ta då tillfället i akt att fördjupa din förståelse för hur kosmos påverkar våra liv.

Planetarisk värdighet: väsentlig och oavsiktlig

I vår praktik finns det två grundläggande typer av planetarisk värdighet. Dessa kan vara väsentlig värdighet eller oavsiktlig värdighet. Essentiell värdighet hänvisar till känslan som planeten antar i tecknet den befinner sig i. Oavsiktlig värdighet hänvisar till planetens känsla på en personlig nivå inom ett fast hus på vårt diagram. En planet med en stark väsentlig värdighet kan ha en låg oavsiktlig värdighet eller tvärtom. Essentiell värdighet tenderar att få mer fokus och har en högre betydelse, men du bör inte glömma bort oavsiktlig värdighet också.

Essentiell värdighet

De fem huvudtyperna av väsentliga värdigheter är hemvist och skada, upphöjelse och fall, termer, trefaldighet och ansikte. Planeter som saknar någon väsentlig värdighet anses vara ondskefulla och kallas pilgrimsplaneter.

I modern astrologi är de två första värdigheterna viktigast, och den tredje är erkänd. Det är viktigt att lära sig vilka punkter och tecken som ger styrka eller tar bort den från planeter. Detta lär oss våra styrkor, våra talanger, hur man läker och våra bästa egenskaper. Om Mars är svag och i nackdel visar det att vi bör fokusera vår uppmärksamhet på svagheter som aggression eller ilska.

Motsatta planetära värdigheter

När en väsentlig värdighet av hemvist och skada framträder, är det alltid på motsatta sidor av zodiakens cirkel. Detsamma gäller för upphöjelse och fall. Planeter styr sina tecken, men upphöjelsen uppträder genom en inställningspunkt. Till exempel har Venus en upphöjelsepunkt vid den 27:e graden av Fiskarna, och en fallpunkt inträffar på den motsatta 27:e graden av Jungfrun.

Olika faktorer visar oss planetens relationer och motsättningar. De avslöjar den polarisering som vi så ofta ser i världen. Även om du kanske tänker på detta utseende som dåligt, är sättet att lösa det genom att hitta bra saker inom den utmanande värdigheten. Bra kan bli dåligt och livet förvandlas till död. Den här typen av koncept är svåra att lära ut till någon som är van vid en polariserad värld av gott och ont.

Healing och planeterna

Med hjälp av planetariska värdigheter kan du se vilka egenskaper som orsakar problem eller behöver hanteras bättre i ditt liv. De kan lära dig egenskaper som du behöver för att leva ett lyckligt, tillfredsställt liv. Du måste lära dig att leva genom dem och bli kapabel att manifestera deras bästa möjliga betydelser. Ett ljus lyser upp de mörkaste rummen, så det är ditt mål att hitta det där levande ljuset i mörkret och ge det liv.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector