Vad är idrottspsykologi och hur tillämpar du den?

Sportpsykologi Självkännedom

Idrottspsykologi är studiet av hur psykologiska faktorer påverkar idrott, idrottsprestationer, träning och fysisk aktivitet. Idrottspsykologer undersöker hur deltagande i idrott kan förbättra hälsa och välbefinnande. De hjälper också idrottare att använda psykologi för att förbättra sina idrottsprestationer och sitt mentala välbefinnande.

En idrottspsykolog arbetar inte heller bara med elitidrottare och professionella idrottare. Den här typen av yrkesmänniskor hjälper även icke-idrottare och vanliga motionärer att lära sig att njuta av idrott och hålla sig till ett träningsprogram. De använder motion och idrott för att förbättra människors liv och mentala välbefinnande.

Idrottspsykologins historia

Idrottspsykologi är en relativt ung disciplin inom psykologin; det första forskningslabbet som ägnades åt ämnet öppnades 1925. Det första amerikanska laboratoriet stängdes kort därefter (i början av 1930-talet) och den amerikanska forskningen återupptogs inte på detta område förrän i slutet av 1960-talet då intresset återuppstod.

År 1965 grundades International Society of Sport Psychology (ISSP). På 1970-talet hade idrottspsykologi införts som en universitetskurs som erbjöds vid utbildningsinstitutioner i hela Nordamerika.

Sportpsykologi

På 1980-talet blev idrottspsykologin föremål för en mer rigorös vetenskaplig inriktning. Forskare började utforska hur psykologi kunde användas för att förbättra idrottsprestationer. De tittade också på hur träning kunde användas för att förbättra humöret och sänka stressnivåerna.

Typer av idrottspsykologer

Precis som det finns olika typer av psykologer – till exempel kliniska psykologer, utvecklingspsykologer och rättspsykologer – finns det också olika typer av idrottspsykologer.

Utbildningspsykologer inom idrotten

En pedagogisk idrottspsykolog använder psykologiska metoder för att hjälpa idrottare att förbättra sina idrottsprestationer. Detta innefattar att lära dem hur de ska använda vissa tekniker som bildspråk, målsättning eller självprat för att prestera bättre på banan eller fältet.

Kliniska idrottspsykologer

Kliniska idrottspsykologer arbetar med idrottare som har psykiska problem som depression eller ångest. Detta arbete innebär att man använder strategier från både idrottspsykologi och psykoterapi. En klinisk idrottspsykolog hjälper idrottare att förbättra sin psykiska hälsa och sina idrottsprestationer samtidigt.

Träningspsykologer

En motionspsykolog arbetar med klienter som inte är idrottare eller vanliga motionärer för att hjälpa dem att lära sig hur de ska göra träning till en vana. Detta arbete kan omfatta några av samma tekniker som används av andra idrottspsykologer, t.ex. att sätta upp mål, praktisera mindfulness och använda motiverande tekniker.

Användning av idrottspsykologi

Dagens idrottspsykologi är ett mångsidigt område och det finns ett antal olika ämnen som är av särskilt intresse för idrottspsykologer.

1. Uppmärksamhetsfokus

Uppmärksamhetsfokus innebär förmågan att stänga av distraktioner (t.ex. en massa skrikande fans) och fokusera på den aktuella uppgiften. Detta gör det möjligt för idrottare att hantera sitt mentala fokus, även inför andra saker som konkurrerar om deras uppmärksamhet.

Vanliga strategier som kan användas i detta syfte är djup andning, uppmärksamhet på kroppens signaler och känslor och mindfulness. Alla dessa kan hjälpa idrottare att hålla fokus på det nuvarande ögonblicket.

2. Mental tuffhet

Mental tuffhet har blivit ett område av ökande intresse inom idrottspsykologin. Termen avser de psykologiska egenskaper som är viktiga för att en idrottare ska nå optimal prestation.

Till dessa egenskaper hör att ha en orubblig tro på sig själv, förmågan att studsa tillbaka efter motgångar och en omättlig önskan att lyckas. Att reagera positivt på situationer, vara lugn under press och behålla kontrollen är några andra saker som bidrar till mental styrka.

3. Visualisering och målsättning

Att sätta upp ett mål och sedan visualisera varje steg som behövs för att nå målet kan hjälpa idrottaren att mentalt förbereda sig för träning eller tävling. Visualisering innebär att man skapar en mental bild av vad man ”avser” att hända. Idrottare kan använda denna förmåga för att föreställa sig det resultat de eftersträvar. De kan till exempel visualisera att de vinner en tävling eller att de går igenom de steg som krävs för att slutföra en svår rörelse.

Visualisering kan också vara användbart för att hjälpa idrottare att känna sig lugnare och mer fokuserade före ett evenemang.

4. Motivation och teambuilding

Vissa idrottspsykologer arbetar med professionella idrottare och tränare för att förbättra prestationen genom att öka motivationen. Ett viktigt ämne inom idrottspsykologin, studiet av motivation tittar på både extrinsiska och intrinsiska motivatorer.

Extrinsikala motivatorer är externa belöningar som troféer, pengar, medaljer eller socialt erkännande. Intrinsikala motivationsfaktorer kommer inifrån, t.ex. en personlig önskan att vinna eller den känsla av stolthet som uppstår när man utför en färdighet.

Teambuilding är också ett viktigt ämne inom detta område. Idrottspsykologer kan arbeta med tränare och idrottare för att hjälpa dem att utveckla en känsla av kamratskap och hjälpa dem att arbeta tillsammans på ett effektivt sätt.

5. Ångest

Professionella idrottspsykologer hjälper idrottare att hantera den intensiva pressen som kommer från tävling. Detta innebär ofta att hitta sätt att minska prestationsångest och bekämpa utbrändhet.

Det är vanligt att idrottare blir nervösa inför en match, prestation eller tävling. Men dessa nerver kan ha en negativ inverkan på prestationen. Så att lära sig taktik för att behålla lugnet är viktigt för att hjälpa idrottare att prestera sitt bästa.

Taktik som kan vara fokus för detta område av idrottspsykologi inkluderar saker som avslappningstekniker, ändra negativa tankar, bygga upp självförtroende och fynd av distraktioner för att minska fokus på ångest.

Utbrändhet kan också drabba idrottare som ofta upplever press, ångest och intensiva träningsscheman.8 Att hjälpa idrottare att återställa sin känsla av balans, lära sig att slappna av och behålla sin motivation kan hjälpa till att bekämpa känslor av utbrändhet.

6. Rehabilitering

Ett annat viktigt fokus inom idrottspsykologin är att hjälpa idrottare att återhämta sig och återgå till sin idrott efter en skada. En idrottsskada kan leda till känslomässiga reaktioner utöver deras fysiska skada, vilket kan inkludera känslor av ilska, frustration, hopplöshet och rädsla.

Idrottspsykologer arbetar med dessa idrottare för att hjälpa dem att mentalt klara av återhämtningsprocessen och för att återställa deras självförtroende när de är redo att återgå till sin idrott.

Idrottspsykologins inverkan

Forskning visar att användningen av olika idrottspsykologiska tekniker kan bidra till att förbättra prestationen hos alla typer av idrottare, från mycket unga gymnaster (i åldern 8-13 år) till några av de främsta olympierna. Idrottspsykologin har också effekter som sträcker sig till andra områden av välbefinnande.

I en studie noterades till exempel att det är vanligt att läkare får negativa reaktioner när de behandlar akut ohälsosamma patienter. Men när läkarna använde samma psykologiska rutiner som idrottare kunde de bättre kontrollera dessa reaktioner. Det förbättrade också deras patientvård.

Andra menar att idrottspsykologer kan spela en viktig roll för att minska fetma, särskilt hos barn. Genom att hjälpa barnen att öka sin fysiska aktivitet och deras glädje över aktiviteten kan en idrottspsykolog hjälpa barnen att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt.

Tekniker inom idrottspsykologi

Vissa yrkesutövare använder en specifik teknik när de hjälper sina klienter medan andra använder ett brett spektrum av idrottspsykologiska tekniker.

1. Progressiv avslappning

Avslappningstekniker erbjuder idrottare många fördelar. Bland dem finns ett ökat självförtroende, bättre koncentration och lägre nivåer av ångest och stress – allt detta samverkar för att förbättra prestationen.

En av de avslappningsstrategier som idrottspsykologer använder med sina klienter är progressiv muskelavslappning. Denna teknik innebär att man låter dem spänna en grupp muskler, hålla dem spända i några sekunder och sedan låta dem slappna av.

2. Hypnos

Vissa hälsovårdare använder hypnos för att hjälpa sina patienter att sluta röka. En idrottspsykolog kan använda samma teknik för att hjälpa sina klienter att prestera bättre i den idrott de väljer.

Forskning visar att hypnos (som innebär att man försätter någon i ett tillstånd av fokuserad uppmärksamhet med ökad suggestivitet) kan användas för att förbättra prestationen för idrottare som deltar i en mängd olika sporter, från basketboll till golf och fotboll.

3. Biofeedback

Biofeedback innebär att man använder återkoppling som kroppen ger för att märka hur den känner sig fysiologiskt vid stress (förhöjd hjärtfrekvens, spända muskler osv.). Denna information kan sedan användas för att hjälpa till att kontrollera dessa effekter, vilket ger en mer positiv biologisk reaktion.

I en systematisk översikt konstaterades att användningen av biofeedback för hjärtfrekvensvariabilitet förbättrade idrottsprestationerna i mer än 85 % av studierna. Annan forskning stöder användningen av biofeedback för att minska idrottsutövares stress och ångest.

4. Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (CBT) används för att hjälpa alla typer av människor att identifiera och ändra destruktiva tankar och beteenden. Därför skulle det vara logiskt att idrottare också skulle dra nytta av dess effekter.

I en fallstudie med en 17-årig kvinnlig längdskidåkare noterades att KBT hjälpte till att minska prestationsångest samtidigt som idrottsspecifika beteenden förbättrades. I en annan forskning deltog 16 NCAA Division I-idrottare med allvarliga skador och fann att KBT förbättrade deras känslomässiga välbefinnande under återhämtningen.

Att bli idrottspsykolog

Att bli idrottspsykolog kan vara ett spännande karriärval för många psykologistudenter, särskilt de med ett starkt intresse för idrott och fysisk aktivitet.

American Psychological Association (APA) beskriver idrottspsykologi som en ”het karriär” och menar att de som arbetar på universitetens idrottsavdelningar tjänar mellan 60 000 och 80 000 dollar per år. Om du är intresserad av denna karriär kan du börja med att lära dig mer om utbildningskrav, arbetsuppgifter, löner och andra överväganden om karriärer inom idrottspsykologi.

Slutord

Idrottspsykologi, eller användningen av psykologiska tekniker inom motion och idrott, erbjuder fördelar för både idrottare och icke-idrottare. Den omfattar också ett stort antal olika tekniker som är utformade för att öka prestationen och stärka träningen.

Om du har en passion för idrott och psykologi kan det vara ett bra karriärval att bli idrottspsykolog. Och det erbjuder några olika karriäralternativ, vilket gör att du kan välja det som intresserar dig mest.

OFTA STÄLLDA FRÅGOR

Varför är idrottspsykologi viktigt?

Idrottspsykologi erbjuder idrottare många fördelar, från förbättrade prestationer till en sundare mental återhämtning efter att ha drabbats av en fysisk skada. Det kan hjälpa dessa idrottare att fortsätta att vara engagerade i de sporter de älskar. Idrottspsykologi erbjuder också fördelar för icke-idrottare, till exempel genom att hjälpa dem att hålla fast vid ett träningsprogram. Regelbunden motion förbättrar hjärnans hälsa, minskar risken för sjukdomar, stärker ben och muskler och gör det lättare att hålla en hälsosam vikt – samtidigt som det ökar livslängden.

Hur hjälper idrottspsykologi idrottare?

Olika idrottspsykologiska tekniker fungerar på olika sätt. Vissa används för att främja självförtroende. Andra är utformade för att minska ångest. Fast de har alla ett mål gemensamt och det målet är att hjälpa idrottaren att förbättra sina prestationer.

Vad kan du göra med en examen i idrottspsykologi?

Idrottspsykologer kan välja några olika karriärvägar. Om du vill lära idrottare hur de kan förbättra sina prestationer med hjälp av psykologiska tekniker kan du göra detta som pedagogisk idrottspsykolog. Om du vill arbeta med idrottare som har en psykisk sjukdom erbjuder en klinisk idrottspsykolog denna tjänst. Om du vill arbeta med den vanliga motionären jämfört med idrottare kan det vara ett bra karriärval för dig att bli motionspsykolog.

Var kan du studera idrottspsykologi?

Ett antal högskolor och universitet erbjuder ett program i idrottspsykologi. Vissa är grundutbildningar som erbjuder en kandidatexamen i idrottspsykologi. Andra är program på högre nivå som ger en magisterexamen eller högre. Beroende på utbildningsinstitutionen kan du också ha möjlighet att studera idrottspsykologi online.

Hur kan idrottspsykologi förbättra prestationen?

I vissa fall förbättrar idrottspsykologi prestationen genom att minska ångest. I andra fall fungerar det genom att förbättra fokus eller öka den mentala segheten. En idrottspsykolog kan hjälpa till att avslöja problem som kan begränsa idrottarens prestation. Denna information används sedan för att avgöra vilka psykologiska tekniker som kan ge bäst resultat.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector