91 andliga citat för att väcka och berika ditt liv

91 andliga citat för att väcka och berika ditt liv Självkännedom

Vad innebär det att vara andligt uppvaktad?

Hur mäter man någons andliga nivå?

Enligt Oxford är andlighet ”egenskapen att vara engagerad i människans ande eller själ, i motsats till materiella fysiska ting”. Men även om detta kan vara standarddefinitionen anser vi att det kan betyda mycket olika saker för olika människor att vara andlig.

En person kan till exempel känna sig andlig när det gäller sina mål i livet, medan en annan person kan känna sig andlig när det gäller sitt sociala ansvar. Vissa människor kan känna sig andliga med avseende på sina relationer med alla runt omkring dem, medan andra kan känna sig andliga med avseende på egenvård eller självkärlek.

Andlighet har vanligtvis något att göra med din känsla av frid och målmedvetenhet. Det kan vara eller inte vara relaterat till religion, och det kan vara eller inte vara kopplat till dina plikter och ansvar som person. Hur den än manifesterar sig för dig är andlighet hela kärnan i din lycka och där ditt hjärtas önskningar ligger.

I det här inlägget delar vi med oss av en lista med andliga citat som kan hjälpa dig att bli mer andlig. Men innan vi går vidare till vår lista, låt oss först dela med oss av hur det faktiskt kan hjälpa dig att uppnå dina mål att läsa dessa citat.

Varför läsa andliga citat?

Att läsa dessa andliga citat kan göra det mycket lättare för dig att hitta din målmedvetenhet. Citaten kan hjälpa dig att identifiera vad som gör ditt liv värt att leva och hjälpa dig att leva ett rikt liv och vara mer uppmärksam på dina handlingar och ord.

Om du redan har hittat ditt syfte tror vi att dessa citat fortfarande kan hjälpa dig genom att fungera som en påminnelse om att du måste fortsätta att gå framåt. På samma sätt kan dessa citat hjälpa dig att förstå vad det verkligen innebär att bli mer andlig. I slutändan kommer detta att hjälpa dig att leva ett mer meningsfullt och lyckligare liv.

Är du redo för citat som kan förändra ditt liv? Låt oss kolla in dem!

91 andliga citat för att väcka och berika ditt liv

 • ”Mer leende, mindre oroande. Mer medkänsla, mindre dömande. Mer välsignad, mindre stressad. Mer kärlek, mindre hat.” – Roy T. Bennett
 • ”Den första freden, som är den viktigaste, är den som kommer i människors själar när de inser sitt förhållande, sin enhet med universum och alla dess krafter, och när de inser att i universums centrum bor den stora Anden och att dess centrum egentligen finns överallt, det finns inom var och en av oss.” – Black Elk
 • ”Din smärta är krossandet av det skal som omsluter din förståelse.” – Kahlil Gibran
 • ”Uppvaknande är inte att förändra vem du är, utan att kasta bort vem du inte är.” – Deepak Chopra
 • ”Förringa aldrig underverket i dina tårar. De kan vara helande vatten och en ström av glädje. Ibland är de de bästa orden som hjärtat kan säga.” – William Paul Young

”Jag förstår än en gång att Guds storhet alltid uppenbarar sig i de enkla sakerna.” – Paulo Coelho

 • ”Jag tror på Gud, men inte som en sak, inte som en gammal man i himlen. Jag tror att det som människor kallar Gud är något som finns i oss alla. Jag tror att det som Jesus och Muhammed och Buddha och alla de andra sa var rätt. Det är bara det att översättningarna har blivit fel.” – John Lennon
 • ”Tro på din oändliga potential. Dina enda begränsningar är de du sätter på dig själv.” – Roy T. Bennett
 • ”Var tolerant mot dem som är vilse på sin väg. Okunskap, inbilskhet, ilska, svartsjuka och girighet härstammar från en förlorad själ. Be att de ska finna vägledning.” – Äldre visdom
 • ”Förlåt det förflutna. Det är över. Lär dig av det och släpp taget. Människor förändras och växer ständigt. Håll inte fast vid en begränsad, frånkopplad, negativ bild av en person i det förflutna. Se den personen nu. Din relation är alltid levande och förändras.” – Brian Weiss
 • ”Livets privilegium är att bli den du verkligen är.” – Carl Jung

”Det fantastiska att komma ihåg är att även om våra känslor kommer och går så gör inte Guds kärlek till oss det.” – C.S. Lewis

 • ”Ålder har ingen verklighet annat än i den fysiska världen. Människans väsen är motståndskraftigt mot tidens gång. Vårt inre liv är evigt, vilket innebär att våra andar förblir lika ungdomliga och livskraftiga som när vi stod i full blom. Tänk på kärleken som ett tillstånd av nåd, inte ett medel till något, utan alfa och omega. Ett mål i sig självt.” – Gabriel García Márquez
 • ”Du är aldrig ensam. Du är evigt förknippad med alla människor.” – Amit Ray
 • ”Vi är inte människor som har en andlig upplevelse. Vi är andliga varelser som har en mänsklig erfarenhet.” – Pierre Teilhard de Chardin
 • ”Det spelar ingen roll hur länge du tillbringar på jorden, hur mycket pengar du har samlat ihop eller hur mycket uppmärksamhet du har fått. Det är mängden positiva vibrationer du har utstrålat i livet som spelar roll.” – Amit Ray
 • ”Vi är alla sammankopplade; Till varandra, biologiskt. Till jorden, kemiskt. Till resten av universum atomärt.” – Neil DeGrasse Tyson

”Inom var och en av oss finns ett ljus, vaket, kodat i fibrerna i vår existens. Gudomlig extas är helheten av denna fantastiska skapelse som upplevs i mänsklighetens hjärtan.” – Tony Samara

 • ”Det du är är Guds gåva till dig, det du blir är din gåva till Gud.” – Hans Urs von Balthasar
 • ”Ett offer för att vara verkligt måste kosta, måste göra ont och måste tömma oss själva. Ge dig själv helt och hållet till Gud. Han kommer att använda dig för att åstadkomma stora saker under förutsättning att du tror mycket mer på hans kärlek än på din svaghet.” – Moder Teresa
 • ”Det största i världen är att veta hur man tillhör sig själv.” – Michel de Montaigne
 • ”En av de mest andliga saker du kan göra är att omfamna din mänsklighet. Ta kontakt med dem som finns runt omkring dig i dag. Säg: ”Jag älskar dig”, ”Jag är ledsen”, ”Jag uppskattar dig”, ”Jag är stolt över dig” … vad du än känner. Skicka slumpmässiga sms, skriv en söt lapp, omfamna din sanning och dela den … skapa ett leende i dag för någon annan … och ge många kramar.” – Steve Maraboli
 • ”Religion är för människor som är rädda för att hamna i helvetet. Andlighet är för dem som redan har varit där.” – Vine Deloria Jr.

”Låt det som kommer komma komma. Låt det som går gå gå. Ta reda på vad som återstår.” – Ramana Maharshi

 • ”Verkligheten i att älska Gud är att älska honom som om han är en superhjälte som faktiskt räddade dig från saker snarare än en jultomte som bara gav dig några saker.” – Criss Jami
 • ”Det är inte i stjärnorna som vi håller vårt öde utan i oss själva.” – William Shakespeare
 • ”Ibland tror jag att det bara finns två instruktioner som vi behöver följa för att utveckla och fördjupa vårt andliga liv: sakta ner och släppa taget.” – Oriah Mountain Dreamer
 • ”Andlighet är att erkänna och fira att vi alla är oupplösligt förbundna med varandra av en kraft som är större än oss alla och att vår förbindelse med den kraften och med varandra är grundad i kärlek och medkänsla. Att utöva andlighet ger en känsla av perspektiv, mening och syfte i våra liv.” – Brené Brown
 • ”Tron behöver inte driva på floden eftersom tron kan lita på att det finns en flod. Floden flödar. Vi befinner oss i den.” – Richard Rohr

”Det finns hundratals vägar uppför berget som alla leder till samma plats, så det spelar ingen roll vilken väg du tar. Den enda person som slösar tid är den som springer runt berget och talar om för alla att hans eller hennes väg är fel.” – Hinduiskt ordspråk

 • ”Vad var och en av oss tror på är upp till oss själva, men livet är omöjligt utan att tro på något.” – Kentetsu Takamori
 • ”Gå med drömmarna, de troende, de modiga, de glada, de planerande, de görande, de framgångsrika människorna med huvudet i molnen och fötterna på jorden. Låt deras anda tända en eld inom dig för att lämna den här världen bättre än när du fann den.” – Wilfred Peterson
 • ”Din heliga plats är där du kan hitta dig själv om och om igen.” – Joseph Campbell
 • ”Andlighet gör två saker för dig. Ett, du tvingas bli mer osjälvisk, två, du litar på försynen. Motsatsen till en andlig människa är en materialist. Om jag var materialist skulle jag tjäna massor av pengar på att göra reklam och kommentera cricket. Jag har inget intresse av det.” – Imran Khan
 • ”När du stiger upp på morgonen tänk på vilket privilegium det är att leva, att tänka, njuta och älska.” – Marcus Aurelius

”Andlighet handlar inte om att vara fixerad; det handlar om att Gud är närvarande i röran av vår ofixibilitet.” – Michael Yaconelli

 • ”Du behöver inte arbeta för att bli andlig. Du är andlig; du behöver bara komma ihåg detta faktum. Anden finns inom dig. Gud finns inom dig.” – Julia Cameron
 • ”I varje ögonblick har du ett val, som antingen leder dig närmare din ande eller längre bort från den.” – Thich Nhat Hanh
 • ”Men oavsett hur mycket ondska jag ser, tror jag att det är viktigt för alla att förstå att det finns mycket mer ljus än mörker.” – Robert Uttaro
 • ”Lycka kan man inte resa till, äga, förtjäna, bära eller konsumera. Lycka är den andliga erfarenheten av att leva varje minut med kärlek, nåd och tacksamhet.” – Denis Waitley
 • ”Den mänskliga andan är förmågan att möta framtidens osäkerhet med nyfikenhet och optimism. Det är tron på att problem kan lösas, olikheter lösas. Det är en typ av självförtroende. Och den är bräcklig. Den kan svärtas av rädsla och vidskepelse. År 2050, när konflikten började, hade världen hamnat i en rädd och vidskeplig tid.” – Bernard Beckett

”Man måste växa inifrån och ut. Ingen kan lära dig, ingen kan göra dig andlig. Det finns ingen annan lärare än din egen själ.” – Swami Vivekananda

 • ”Karaktär kan inte utvecklas i lugn och ro. Endast genom erfarenhet av prövning och lidande kan själen stärkas, ambitioner inspireras och framgång uppnås.” – Helen Keller
 • ”Den andliga resan är avlärandet av rädsla och accepterandet av kärlek.” – Marianne Williamson
 • ”Inse djupt att det nuvarande ögonblicket är allt du har. Gör nuet till det primära fokuset i ditt liv.” – Eckhart Tolle
 • ”Det andliga livet är inte ett liv före, efter eller bortom vår vardagliga existens. Nej, det andliga livet kan bara vara verkligt när det lever mitt i smärtorna och glädjen här och nu.” – Henri Nouwen
 • ”Granska allt du har fått höra på nytt. Avvisa det som förolämpar din själ.” – Walt Whitman

”Bön är inte att be. Det är en själens längtan. Det är att dagligen erkänna sin svaghet. Det är bättre att i bön ha ett hjärta utan ord än ord utan hjärta.” – Mahatma Gandhi

 • ”När du ansluter dig till tystnaden inom dig är det då du kan förstå den störning som pågår runt omkring dig.” – Stephen Richards
 • ”En del av andlig och emotionell mognad är att inse att det inte är så att du ska försöka fixa dig själv och bli en annan person. Du förblir samma person, men du blir uppvaknad.” – Jack Kornfield
 • ”Du är endast en sak. Du är en gudomlig varelse. En allsmäktig skapare. Du är en gudom i jeans och t-shirt, och inom dig bor den oändliga visdomen från tidsåldrarna och den heliga kreativa kraften hos Allt som är, kommer att vara och någonsin har varit.” – Anthon St. Maarten
 • ”Jag väljer mildhet… Ingenting vinns med våld. Jag väljer att vara mild. Om jag höjer min röst må det bara vara i lovord. Om jag knyter näven, må det bara vara i bön. Om jag ställer krav, må det bara vara på mig själv.” – Max Lucado
 • ”Ett liv i reaktion är ett liv i slaveri, intellektuellt och andligt. Man måste kämpa för ett liv i handling, inte i reaktion.” – Rita Mae Brown

”Lär dig att komma i kontakt med tystnaden inom dig själv och vet att allt i det här livet har ett syfte. Det finns inga misstag och inga tillfälligheter. Alla händelser är välsignelser som ges till oss för att vi ska lära oss av dem.” – Elizabeth Kübler-Ross

 • ”Livets mening är att bara vara vid liv. Det är så enkelt och så uppenbart och så enkelt. Ändå rusar alla runt i stor panik som om det vore nödvändigt att uppnå något bortom sig själv.” – Alan Watts
 • ”Aspirantens verkliga andliga framsteg mäts i den utsträckning han uppnår inre lugn.” – Swami Sivananda
 • ”Förverkligande är inte ett förvärv av något nytt och inte heller en ny förmåga. Det är bara avlägsnande av allt kamouflage.” – Ramana Maharshi
 • ”Slappna av i ögonblicket och låt universum sköta körningen. Om det fanns en hemlighet till lycka i livet skulle jag säga att det var den.” – Jed McKenna
 • ”Var inte rädd för någonting. Du kommer att göra ett fantastiskt arbete. Det är oräddhet som ger himlen även i ett ögonblick.” – Swami Vivekananda

”Vi kan aldrig få fred i den yttre världen förrän vi får fred med oss själva.” – Fjortonde Dalai Lama

 • ”Det är inte förrän du kommer till en andlig förståelse av vem du är – inte nödvändigtvis en religiös känsla, utan djupt inne, anden inom dig – som du kan börja ta kontroll.” – Oprah Winfrey
 • ”Känslor är som övergående stormar, och du måste påminna dig själv om att det inte kommer att regna för alltid.” – Amy Poehler
 • ”Ja, du måste leva livet vackert och inte låta världens anda som gör gudar av makt, rikedomar och nöjen få dig att glömma att du har skapats för större saker: att älska och bli älskad.” – Moder Teresa
 • ”När vi är andligt friska inser vi att vi existerar bortom det fysiska och vårt liv har en mening och ett syfte.” – Robyn L. Gobin
 • ”När en dörr till lycka stängs öppnas en annan, men ofta tittar vi så länge på den stängda dörren att vi inte ser den som har öppnats för oss.” – Helen Keller

”Andlig tillväxt är inte som snabbmat. Det tar tid för rötterna att växa, och det kräver att vi är mottagliga och tålmodiga.” – Rabbi Zalman Schachter-Shalom

 • ”Öva på att ta en paus. När du är osäker, gör en paus. När du är arg, gör en paus. När du är trött, pausa. När du är stressad, pausa. Och när du pausar, be.” – Toby Mac
 • ”Oavsett din religiösa eller andliga övertygelse … för varje person som andas in och ut … du lever, du kan drömma.” – Georgia Dawkins
 • ”När du accepterar att det finns vissa sanningar i ditt liv som du inte kan ändra, gör det att du kan omfamna din nya verklighet och gå vidare.” – Amy Purdy
 • ”Guds yttersta mål för ditt liv på jorden är inte bekvämlighet utan karaktärsutveckling. Han vill att du ska växa upp andligt och bli lik Kristus. Kristuslikhet handlar om att förvandla din karaktär, inte din personlighet.” – Rick Warren
 • ”Du kommer att möta många nederlag i livet, men låt dig aldrig bli besegrad.” – Maya Angelou

”Vem som helst kan tacka Gud för goda saker. Men när du kan tacka Gud även i de dåliga sakerna växer din tro och dina andliga rötter blir djupare.” – Rick Warren

 • ”Jag har fått frågan hundratals gånger i mitt liv varför Gud tillåter tragedi och lidande. Jag måste erkänna att jag verkligen inte vet svaret helt och hållet, inte ens till min egen tillfredsställelse. Jag måste acceptera, genom tro, att Gud är suverän och att han är en kärlekens, barmhärtighetens och medkänslans Gud mitt i lidandet.” – Billy Graham
 • ”Inom dig finns det en stillhet och en helgedom dit du när som helst kan dra dig tillbaka och vara dig själv.” – Hermann Hesse
 • ”Gud sätter dig på prov för att han vill att du ska växa upp. Han vill att du ska mogna. Han vill att du ska utveckla en vandring med honom som inte är baserad på dina fluktuerande känslor utan på ditt engagemang för honom när du lär dig att vandra i tro.” – Greg Laurie
 • ”Och framför allt, kom ihåg att meningen med livet är att bygga upp ett liv som om det vore ett konstverk.” – Rabbi Abraham Joshua Heschel
 • ”Vet vad som väcker ljuset i dig så att du på ditt eget sätt kan lysa upp världen.” – Oprah Winfrey

”Du är underbar även med dina ärr, underbar som du är. Så öppna ditt vackra hjärta och försök inte så hårt.” – Amy Grant

 • ”Det finns mycket som är bra i ditt liv – ta det inte för givet. Bli inte så fokuserad på striderna att du missar dagens gåva.” – Joel Osteen
 • ”Det är bara om vi förstår som vi bryr oss. Endast om vi bryr oss kommer vi att hjälpa till. Endast om vi hjälper kommer alla att bli frälsta.” – Jane Goodall
 • ”Lycka är andlig, född av sanning och kärlek. Den är osjälvisk; därför kan den inte existera ensam utan kräver att hela mänskligheten delar den.” – Mary Baker Eddy
 • ”Livets högsta lycka består i övertygelsen om att man är älskad; älskad för sin egen skull, låt oss snarare säga, älskad trots sig själv.” – Victor Hugo
 • ”Att återgälda hat för hat multiplicerar hatet och lägger djupare mörker till en natt som redan saknar stjärnor. Mörkret kan inte driva ut mörkret, det kan endast ljuset göra. Hat kan inte driva ut hat, endast kärlek kan göra det.” – Martin Luther King Jr.

”Du är modigare än du tror, starkare än du verkar och smartare än du tror.” – A.A. Milne, Nalle Puh.

 • ”Att göra livet lite bättre för människor som är mindre lyckligt lottade än du själv. Det är vad jag tror att ett meningsfullt liv är, att leva inte för sig själv utan för sitt samhälle.” – Ruth Bader Ginsburg
 • ”God humor och skratt är alldeles för underbart för att inte komma direkt från Guds hjärta.” – Beth Moore
 • ”Utför en slumpmässig handling av vänlighet, utan förväntningar på belöning, trygg i vetskapen att någon dag kanske någon gör detsamma för dig.” – Prinsessan Diana
 • ”Vi människor har förlorat visheten om att verkligen vila och koppla av. Vi oroar oss för mycket. Vi tillåter inte våra kroppar att läka och vi tillåter inte våra sinnen och hjärtan att läka.” – Thich Nhat Hanh
 • ”Om du söker frid ska du vara stilla. Om du söker visdom, var tyst. Om du söker kärlek, var dig själv.” – Becca Lee

”Gör din egen bibel. Välj ut och samla alla de ord och meningar som i alla dina läsningar har varit för dig som en trumpetstöt.” – Ralph Waldo Emerson

 • ”Vad som än är sant, vad som än är ädelt, vad som än är rätt, vad som än är rent, vad som än är ljuvligt, vad som än är beundransvärt – om något är utmärkt eller berömvärt – tänk på sådana saker.” – Filipperbrevet 4:8

Slutord om andlighet

Det är inte lätt att hitta sitt syfte, och det kan vara ännu svårare att hålla fast vid sina övertygelser och stå på sig. Vi hoppas att när du väl hittar ditt syfte kan du hålla fast vid det och omge dig med människor som stöder dig.

Vi hoppas också att dessa andliga citat kunde hjälpa dig att rensa ditt sinne och justera ditt perspektiv. Vårt mål är att du genom dem ska kunna leva ett mer meningsfullt och berikande liv.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector