Saturnus i astrologi

Astrologi

De flesta människor kan lätt känna igen Saturnus i astrologi. Denna planet är den vackraste i solsystemet på grund av dess många färgglada ringar. Inom astrologi representeras denna planet av begrepp som begränsningar, historia, sjukdom, skuld, is, depression, förflutna, mörker, ben, karma och vikt. Det är kopplat till dagen lördag samt färgerna brunt och svart.

Denna planet styr Stenbocken och Vattumannen. Som sådan kopplar den ihop det gamla och det nya. Även om det kanske inte har en särskilt positiv roll i sitt liv, kan Saturnus ge oss värdefulla lärdomar. För att lära oss måste vi omfamna de negativa känslorna från det förflutna och hitta ett sätt att hantera dem. Genom att lära oss att hantera dessa känslor kan vi uppnå klarhet, insikt och medvetenhet. Ofta anses denna planet vara den mest illvilliga i astrologiska diagram. Människor märkta av Saturnus har en tendens att besatta av det förflutna och hålla sig fast vid idéer som de inte kan lösa. Om du inte kan gå framåt förblir du fast i det förflutna. Om du kan ta ansvar och lösa dina situationer, kommer Saturnus inte längre att belasta dig.

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur alla planeter påverkar våra liv enligt zodiaken, ta då tillfället i akt att granska vår guide till planeterna i astrologi.

Saturnus i astrologi

Saturnus i astrologi representerar den synliga gränsen för vårt solsystem. Utöver det kan vi inte längre se planeterna med våra blotta ögon. När den är i en utmanande position indikerar Saturnus vår oförmåga att skydda oss själva eller en tendens att bygga en mur mellan oss och utsidan. Restriktioner kan begränsa oss om vi inte tar reda på hur de kan peka oss i riktning mot vår sanna väg. Saturnus kräver en viss klarhet eller tro, som bara kan uppnås i sin högsta form. Annars kan hindren och utmaningarna i din väg bli en svårighet.

Saturnus för med sig en känsla av ansvar. Som sådan kan det leda till negativa känslor som skam, skuld och inkompetens. Närhelst det kommer i kontakt med ett hus eller skylt, belastar det den andra planeten. Till skillnad från andra planeter innebär även de bästa positionerna för Saturnus att gränser sätts för dig och omvärlden. Även om Saturnus för med sig scheman och hårt arbete, är det inte en planet för att hoppa över skyldigheter. När Saturnus i astrologi dyker upp, gör jobbet direkt och hoppas att allt kommer att lösa sig.

Saturnus som en planet

Som planet är Saturnus det sista tecknet som du kan se med blotta ögat. Det är en av de vackraste planeterna eftersom den har underbara ringar som är gjorda av damm och is. Dessa ringar är breda och tunna. Totalt har den minst 62 månar. Dessa månar är uppkallade efter de grekiska titanerna samt jättarna i inuiternas, gaeliska och nordiska mytologin.

Manifestationer av Saturnus

Saturnus handlar om ordning, scheman och tider. Det kräver att du gör saker i tid och på rätt sätt. När Saturnus i astrologi dyker upp visar det de deadlines vi måste nå under vår livstid. Även om detta kan vara negativt eller frustrerande, har det fortfarande användbara egenskaper. Genom Saturnus lär du dig lektioner som hårt arbete och behovet av att få tillräckligt med vila för att vara ditt bästa. Meditation och liknande avslappningstekniker som yoga är särskilt användbara om du stöter på några av Saturnus utmaningar.

Det finns alltid en tendens att ta på sig andras ansvar eller att överanstränga sig. Om detta händer kommer Saturnus att få dig att bli så illamående att du tvingas vila oavsett vad det kan kosta dig. Du måste respektera dina gränser, annars kommer du att återhämta dig i sängen. Saturnus i astrologi handlar om att lära sig dina omedvetna gränser, förmågor och behov.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector