Månnoder och planetnoder i astrologi

Astrologi

När det kommer till planet- och månnoder inom astrologi måste du förstå det osynliga. De representerar de punkter i rymden där banor skär varandra, så de har inget verkligt materiellt värde. Istället har varje par av noder en symbolisk betydelse som de två sidorna av samma mynt. Forntida astrologer använde faktiskt dessa begrepp och kopplade dem till tidigare liv och reinkarnation. De hjälper oss att förstå hur våra förlossningshoroskop utvecklas. På det vardagliga planet har de inverkan på större evenemang. De kan tala om den skuld som kollektivet måste betala eller något som samhället måste tjäna eller offra.

Om du är intresserad av att lära dig mer om astrologins himlakroppar, ta då tillfället i akt att fördjupa din förståelse för hur kosmos påverkar våra liv.

Vad är en planetarisk nod i astrologi?

En nod är en mötespunkt i en himlakropps omloppsbana med det utsträckta planet för en annan himlakropps omloppsbana. Det kan erhållas från vilken enhet som helst som rör sig i en sluten slinga. Månen har månnoder, och varje planet, asteroid, satellit och mindre planet har också noder. Dessa används ofta för att referera till en korsning på det elliptiska eller jordens omloppsplan. Dessa korsningspunkter på elliptiken är projektioner på vårt diagram och zodiakcirkeln. De representeras ofta av punkter som södra och norra noderna.

Inom astrologi har varje himlakropp en baksida och en uppsida. Nedstigningen av kroppen tar energi bort medan ökningen av kroppen tar tillbaka energin och fördelarna. Dessa punkter kan vara både illvilliga och välgörande eftersom de är en helhet som bara fungerar i förhållande till den andra. Som sådana representerar de dualitet och enhet. Om vi ​​försöker märka dessa noder kommer vi inte att kunna se berättelserna om våra tidigare liv och nuvarande förkroppsligande.

Vad är månnoder inom astrologi?

Månnoder anses vanligtvis vara den viktigaste av alla nodalinfluenser. Detta beror på att de är de mest personliga och spelar en stor roll i våra astrologiska diagram. Utan att gå för långt in i det mystiska kan vi förstå dem som ett utrymme som är avlägset från vår verklighet. De är inte lätta att nå, så de är bäst att närma sig av de vanor och människor som de tenderar att representera.

North Node representeras som drakens huvud, medan South Lunar Node representeras av drakens svans. Västerländsk astrologi tycker vanligtvis att North Node är den mest välgörande och ger oss mer än vi någonsin trodde var möjligt. Samtidigt anses South Node vara ett tecken på att vi måste ge upp något. Inom vedisk astrologi är dock den norra noden munnen som skapar skulden medan den södra noden indikerar ett behov av extrem försiktighet.

Oavsett vilket tillvägagångssätt du använder, vet att dessa noder inte fungerar separat. De är dualistiska och visar den karmiska opposition vi måste lära oss att lösa. De är som de två delarna av vår själ som måste gå samman för att göra en. Det finns nu sätt att verkligen förstå dem utan båda halvorna.

Månens noder inom astrologi är bara en del av vår måne och projicerar bilder av månens tidigare liv. Den spelar rollen som att visa själens utveckling och visa vägen som vi är på. Månnoderna visar den väg vi måste ta för att utvecklas och nå våra största ambitioner. Dessa noder stödjer varandra och vårt uppdrag på jorden. Harmoni kan bäst uppnås genom att hitta en mellanväg mellan dem och nå en konfliktlösning.

Våra månnoder är en representation av de uppoffringar vi gör och vad vår familj lär oss. Det visar vårt genetiska arv och de saker som ligger utanför vår räckhåll i vårt nuvarande liv. Vi kan inte riktigt förstå deras betydelse, men deras kontakt med våra planeter kan visa de människor vi har träffat tidigare och några människor som vi kommer att träffa igen innan vi går vidare till nästa liv.

Planetnoder och vårt solsystem

Varje planet i vårt solsystem innehåller ett par noder på sitt omloppsplan. Dessa noder visar var den skär längs elliptiken. Planetariska noder har ett långsammare utrymme och visar oss platser i vårt diagram där något djupt lämnades bakom som måste hittas igen. Ofta kommer vi inte att märka rörelsen av planetnoder under vår egen livstid. De visar bara det enda uppdraget eller målet för en himmelsk varelse. Lunar Nodes visar hur vi kan utvecklas och vår själs uppdrag på jorden.

Medan månnoder i astrologi är ganska vanliga att använda, försummas planetnoder ofta i modern astrologi. Många människor förstår inte deras inflytande eller betydelse i våra diagram. Även om de kanske bara känns när de rör en personlig punkt, kan de ha en enorm inverkan i rätt position.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector