Hur man får en vädurskvinna att förlåta dig

Astrologi

Medan du upprätthåller en relation med en vädurskvinna kan du upptäcka att ditt beteende var olämpligt eller oacceptabelt. Skulle du skada en vädurskvinna kan du upptäcka att hon kommer att vara svår att be om ursäkt till. Det beror inte på att hon är smutsig, snarare har du visat henne att du är villig att förolämpa eller förråda henne. Du hittar information i den här artikeln som hjälper dig att lära dig hur du ber om ursäkt och får förlåtelse för Aries-kvinnan i ditt liv.

Om du vill lära dig hur du får varje stjärntecken att förlåta dig, då är du mer än välkommen att titta igenom hela vårt urval i ämnet förlåtelse. Om du också letar efter information som hjälper dig att framgångsrikt navigera i varje aspekt av detta förhållande, inbjuder vi dig att överväga att läsa igenom vår sida om hur du har ett hälsosamt förhållande med en vädurskvinna.

Hur man får en vädurskvinna att förlåta dig

Vädurkvinnor är kända för att vara spontana och fräcka, vilket kan innebära att vädurskvinnan i ditt liv snabbt kan reagera med ilska eller frustration. Istället för att undvika att göra henne upprörd av denna anledning, vore det bäst att lära sig hur man undviker att skada henne i första hand. Du måste förstå hennes anledningar till att vara upprörd, eftersom detta kommer att medföra många fördelar för ditt förhållande. Om hon tycker att dina beteenden var olämpliga, så är det säkert att det finns en logisk anledning för henne att känna så här.

I likhet med elden som vägleder henne är hon ofta snabb till ilska och svår att lugna. När du lär dig hur man får en vädurskvinna att förlåta dig är det viktigt att ha hennes grundläggande element i åtanke. Detta beror på att hon inte drivs av rena känslor, snarare av en uppsättning grundläggande övertygelser och värderingar som i hög grad påverkar hennes beteenden. Hon kommer att informera dig om vilket av dina beteenden som fick henne att känna så här, och hon förväntar sig att du svarar på hennes position på ett moget sätt. Om du väljer att försöka skylla på henne för dina handlingar, är det säkert möjligt att hon kommer att fatta beslutet att avsluta förhållandet.

För att hjälpa dig förstå varför hon är upprörd är det viktigt att du inser sammanhanget för dina beteenden. Det som är acceptabelt i en miljö kanske inte är acceptabelt i en annan. Hon kommer att förklara hur dina beteenden fick henne att känna, även om detta inte betyder att handlingen i sig är oacceptabel. Att bråka privat kan till exempel vara helt lämpligt, men att bråka inför sina vänner kanske inte är det. Detta kan bero på hennes önskan att behålla ett visst rykte bland sina sociala relationer.

Det skulle vara mest fördelaktigt för dig att vara direkt och ärlig, och det är säkert att Aries-kvinnan i ditt liv kommer att vara lika tydlig med sina känslor. I allmänhet kan du förvänta dig att Aries kvinnor inte kommer att spela spel eller utsätta dig för tester. Om hon tycker att du beter dig olämpligt kan du förvänta dig att hon kommer att vara rättfram om sina känslor. För att säkerställa att denna relation blir framgångsrik måste du anstränga dig för att förstå vilka förändringar du behöver göra.

Acceptera och erkänna hennes känslor

När du har lärt dig vilket beteende som får henne att känna på vilket sätt är det viktigt att du accepterar det hon har sagt till dig. Hennes känslor är giltiga, även om du inte håller med om de grundläggande värderingar som hon bygger dessa känslor på. Få en vädurskvinna att förlåta dig genom att lyssna på vad hon har att säga. Det är viktigt att du erkänner att hon inte överreagerar, eftersom hon behöver veta att du lyssnar på henne. Att besluta sig för att argumentera mot hennes grundläggande övertygelser är en kontraproduktiv och oacceptabel användning av din tid.

Ditt beteende måste absolut tas upp, eftersom hon inte har något intresse av att låta dig gå runt ämnet tills hon glömmer ämnet. Hennes naturliga otålighet kommer att se till att du behåller ditt fokus på det aktuella ämnet. Om du försöker gå på en tangent kan du förvänta dig att hon kommer att återföra din uppmärksamhet till diskussionen. Om du fortsätter att ignorera henne kommer du att upptäcka att hon kommer att bli frustrerad eller upprörd. För en vädurskvinna är det viktigt att du respekterar hennes behov och placerar henne längst fram i ditt liv.

Om du känner att dina kränkande uttalanden eller handlingar var acceptabla, så är det viktigt att du tar upp samtalet ur ett intellektuellt och rationellt perspektiv. Om du försöker försvara dig själv med hjälp av känslor, kommer du att upptäcka att du kommer att irritera Aries-kvinnan i ditt liv. Hon kommer förmodligen fortfarande att tro att dina beteenden var olämpliga, men hon vet åtminstone att hon måste ta itu med dina värderingar istället för dina beteenden. Du kommer förmodligen att upptäcka att hon kommer att prata med dig om varför du kände att något var acceptabelt, eftersom detta kommer att vara hennes sätt att övertyga dig om att ändra ditt trossystem.

Kompromissa med orubblig Mars

Efter att du har accepterat och erkänt hennes känslor angående dina handlingar, måste du nå en förståelse om framtiden för ditt förhållande. Du kan förvänta dig att du kommer att behöva göra ändringar, och omfattningen av dessa förändringar måste bestämmas. Du kan förklara hur hennes beteenden påverkade ditt svar, men det är viktigt att du inte försöker skylla på henne för dina handlingar. Du kanske upptäcker att både du och din partner kommer att göra rimliga och lämpliga ändringar, eftersom detta kan vara det enda acceptabla tillvägagångssättet.

Tyvärr fattar vissa människor beslutet att ha ett argument, snarare än en diskussion. Om du är den typen av person som är en krigare snarare än en diplomat, kan du absolut förvänta dig att Aries-kvinnan i ditt liv kommer att svara på ett liknande sätt. Även om det är möjligt att detta kan hjälpa er två att komma fram till oenigheten, kommer det sannolikt inte att hjälpa er att få hennes förlåtelse. I sin tur kan du upptäcka att denna relation kommer att ta slut, trots att du felaktigt tror att problemet är löst. För att få en vädurskvinna att förlåta dig måste du vara villig att ägna din tid och energi för att lösa situationen.

För en vädurskvinna är förlåtelse inte begränsad till bara intellektet. Du kanske upptäcker att små meningsskiljaktigheter bäst kan lösas genom den fysiska beröringen. Hon är sensuell, och även om intimitet inte löser alla dina problem, kan det hjälpa er två att övervinna oviktiga problem. Det är viktigt att du inte försöker lösa stora problem med fysiska interaktioner, eftersom det kan få henne att känna att du inte respekterar hennes känslor eller övertygelser. Om hon tror att du bara upprätthåller en relation med henne för hennes kropp, då kommer du att upptäcka att du kommer att förlora hennes hjärta och sinne.

Att lösa situationen och göra rätt

Efter att känslomässiga spänningar har minskat måste ni två bestämma en lämplig ram för framtida handlingar eller meningsskiljaktigheter. Antingen kommer det här förhållandet att brinna till ett skarpt, eller så kommer ni två att utveckla en mogen förståelse för hur man kan navigera i dina bekymmer i framtiden. En vädurskvinna kommer att förlåta dig, förutsatt att du är hänsynsfull och uppmärksam. Du kanske upptäcker att den här konversationen kräver framförhållning, eftersom framtida problem troligen kommer att vara annorlunda än den aktuella frågan.

Vid denna tidpunkt i konversationen kanske du upptäcker att hon redan har låtit dina misstag försvinna från hennes sinne. Hon kanske inte har förlåtit dig ännu, men hon är medveten om att du arbetar i en positiv riktning. Det är troligt att en Aries-kvinna direkt kommer att förklara sina behov för dig. Hon kanske ber dig att vara mer kommunikativ, mindre flirtig med andra eller att göra någon annan beteendeförändring. När hon delar dessa önskningar med dig är det viktigt att du informerar henne om att du är medveten om hennes känslor och kommer att vidta lämpliga åtgärder i framtiden.

När ni två når denna punkt i diskussionen kan ni upptäcka att hon är på ett mer positivt humör. Det är möjligt att hon är redo att gå vidare och fokusera er delade uppmärksamhet på något annat. Men hans konversation kommer att finnas kvar i hennes sinne en tid in i framtiden, så du kan inte bara återgå till dina egna sätt. Hon kommer att övervaka ditt beteende vid denna tidpunkt. Om du halkar, då kan du förvänta dig att hon kommer att svara direkt, antingen genom samtal eller genom att avsluta relationen. Vädurkvinnor kommer att förlåta små misstag, men de kommer inte upprepade gånger att drabbas av samma förolämpningar.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector