De fyra elementen i astrologi

Astrologi

De fyra huvudelementen i naturen är vatten, jord, luft och eld. Dessa fyra element i astrologi spelar en avgörande roll. En gång användes av alkemister och länge vördade av forntida människor, fortsätter dessa element att spela en avgörande roll i våra astrologiska diagram. De fyra delarna av astrologi beskrivs för att hjälpa dig att bättre förstå zodiaken.

Stjärntecknen och elementen i astrologi

Vart och ett av stjärntecknen är förknippat med ett av de fyra elementen i astrologi. Dessa element hjälper oss att lära oss om olika sätt att se på individen och kan lära oss vilka personer som är mer kompatibla med varandra. Liksom alla andra aspekter av astrologi har de fyra elementen en kraftfull potential att informera oss om världen och vår plats i den.

Om du skulle upptäcka att du är intresserad av att läsa vår eklektiska samling av diverse ämnen, inbjuder vi dig att lära dig om det stora utbudet av ämnen som vi har berört här på Astrology Cosmos.

De fyra elementen i astrologi

Även om det alltid finns små variationer, finns det få allmänna slutsatser du kan dra från elementen. Air and Fire brukar gå bra ihop. Samtidigt är vatten och jord i allmänhet en bra parning. Vatten befruktar jorden och luft ger bränsle till elden. När elementen är harmoniska, ger det en större balans och harmoni i ditt liv. Av denna anledning kommer att få en större förståelse för de astrologiska elementen hjälpa dig i varje aspekt av ditt liv, särskilt när det gäller dina personliga relationer.

Hur tolkar du elementen?

När du tittar på någons astrologiska diagram, se beläggningen av varje element. Om det inte finns några planeter i en av dem, indikerar det ett specifikt problem som de kommer att behöva hantera under sin livstid. Frånvaron av en planet i ett element visar att personen inte kan ansluta till den. Detta orsakar problem på andra tillvaroplan eftersom vi måste ha alla element som samverkar för att skapa vad som helst i våra liv. Även om det är möjligt att övervinna detta problem, är det utmanande att hitta en balans och hantera denna fråga.

Det finns också det motsatta problemet i vissa diagram. Det astrologiska diagrammet kan visa många planeter i bara ett av elementen. Detta indikerar att det kommer att bli svårare att vara lugn och balansera ut detta plan eller andra plan. Att tona ner saker och leva harmoniskt blir inte lätt. Men med kunskapen som du kommer att lära dig här kommer du att bli bättre på att navigera i världen med medveten balans. Det är inte bara processionen av dagjämningen som du lär dig om utan också själva sättet på vilket människor interagerar med världen omkring dem.

Att hitta livets naturliga ordning

Dessa element i astrologi gör ditt liv möjligt. Du ser den här teorin fungera i naturen. Varje element måste vara närvarande och i balans för att naturen ska existera. Hos människor är elementen lika viktiga. Utan alla element i harmoni blir ingenting lätt. Alla dessa länkar är sammankopplade i naturen och inom oss själva. Jorden kan vara ett av de viktigaste elementen att ha i balans. Du är av jorden, och din kropp representerar jorden direkt. Hur allt manifesterar sig beror på jorden, så du kan stöta på problem om elementär jord inte är välplacerad i ditt förlossningsdiagram.

I sällsynta fall har någon bara en planet i ett av elementen. Denna sällsynta situation är särskilt unik om det är en av de synliga planeterna. Det här är att slänga i en livflotte för en drunknande man. Den livflotten blir hela fokus för mannen, även om han aldrig skulle ha fokuserat på eller behövt det annars. När du har den här astrologiska situationen måste du fokusera mer energi på det bara för att uppnå en balans i ditt liv.

Eldelementet

Inom astrologi är elementär eld känt för att vara en källa till passion, energi och ambition. Det är det som skapar gnistan som sätter hela zodiaken i rörelse. Eldelementet är kopplat till Väduren, Lejonet och Skytten, som alla är kända för sin målinriktade och kraftfulla natur. För människor födda som eldtecken är deras liv ofta fyllt av nya äventyr och spännande relationer. Fysiskt är dessa individer kända för att erövra allt på deras väg, även om vissa är benägna att forma världen genom sina intellektuella och känslomässiga egenskaper. Ta tillfället i akt att förse dig med ytterligare information om eldelementet i astrologi.

Jordelementet

Enligt zodiaken är elementarjorden känd för sin skapelse av beslutsamhet, kontinuitet och njutning. Detta är vad som fortsätter den ändlösa cykeln av dagjämningens precession. Oxen, Jungfrun och Stenbocken är förkroppsligandet av jordelementet, och var och en hyllas för sin förmåga att övervinna hinder genom ren beslutsamhet. Dessa individer finner värdematerialism mer än andra, även om det inte är i girighetssyfte, utan snarare för nöjes skull som de fokuserar sin energi på världen. Naturligtvis kommer många att fokusera sin energi på de fysiska och känslomässiga aspekterna av livet. Utbilda dig själv genom att lära dig mer om jordelementet i astrologi.

Luftelementet

De som är födda av elementär luft, enligt astrologins lära, kännetecknas av sin nyfikenhet, perspektiv och anpassningsförmåga. Det är elementet av luft som gör att zodiaken kan förändras och modifieras, snarare än att vara stillastående och livlös. Tvillingarna, Vågen och Vattumannen är infunderade med denna energi, och de navigerar i sitt liv genom att övervinna stress genom nyfikenhet och förundran. De är intellektuella varelser, även om de ofta låter deras fysiska kroppar och öppna hjärta påverka deras beteenden. Du kommer att dra nytta av att ta den här tiden för att lära dig själv om luftelementet i astrologi.

Vattenelementet

Genom hela astrologisk förståelse innehåller de som är gjorda av elementärt vatten de egenskaper som är förknippade med insikt, flexibilitet och sentimentalitet. Elementärt vatten är det som ger stjärnorna deras förmåga att påverkas av himlakropparnas danser, för det är dessa relationer som påverkar våra sinnen och hjärtan. Cancer, skorpion och fiskar är födda av vattenelementet, och det är av denna anledning som de är kända för att nå framgång genom intuition och relationer. Framför allt påverkas de av sina känslor, även om många individer födda av vatten låter de materiella och intellektuella världarna påverka deras hjärtan. Var säker på att ta denna chans att lära dig mer om luftelementet i astrologi.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector