Hur man skriver ett brev om förlåtelse för att hitta inre frid

Hur man skriver ett brev om förlåtelse för att hitta inre frid Konflikter

Jag är säker på att du håller med mig när jag säger att många relationer i ditt liv innehåller konflikter, stora och små.  Det kommer att finnas många tillfällen i ditt liv då du blir sårad av någons ord eller handlingar.  Och om du är som jag är konflikter något du skulle kunna leva utan.  Den är oftast inte trevlig och ibland kan den leda till att en eller båda parter hyser agg.  I extrema fall kan det leda till att ett förhållande eller en vänskap tar slut.

Förlåtelse är nyckeln till att gå vidare med det förflutna.  Det kan hjälpa dig att gå förbi smärtsamma minnen, övervinna ett negativt tankesätt som håller dig tillbaka och överlag göra dig till en lyckligare person.  Och när du väl har lärt dig att förlåta kan du ta full kontroll över ditt liv igen.

För många människor är det dock svårt att förlåta.  Oavsett om vi behöver förlåta någon annan eller förlåta oss själva för ett misstag är det för många av oss svårt att släppa taget och förlåta.

I den här artikeln kommer jag att prata om vikten av förlåtelse, varför du bör skriva ett brev till personer som har gjort dig orätt och sedan hur du skapar ett sådant brev.

Vad är förlåtelse?

Vad är förlåtelse egentligen och hur går man tillväga för att förlåta någon?  Förlåtelse har definierats som ett ”medvetet, avsiktligt beslut att släppa känslor av förbittring eller hämnd mot en person eller grupp som har skadat dig, oavsett om de faktiskt förtjänar din förlåtelse”.  Det är dock viktigt att komma ihåg att förlåtelse inte innebär att förlåta eller ursäkta tidigare brott.  Du väljer helt enkelt att släppa bitterhet, förbittring och ilska.

Varför är det svårt att förlåta?

För många är det svårt att förlåta någon som har skadat oss.  Vi har ofta i huvudet att om vi inte förlåter någon annan så kommer de att lida.  Att inte förlåta ser vi som en form av straff för vad den andra personen har sagt eller gjort mot oss.  Det är ett sätt att såra dem tillbaka och att ha kontroll över situationen. Och när den andra personen är ovillig att ta ansvar för sina handlingar eller insisterar på att de inte gjorde något fel fortsätter vi ofta att undanhålla förlåtelse.  När vi förlåter kan vi dessutom tro att detta innebär att vi är okej med det som den andra personen gjorde.

Att förlåta någon handlar dock inte om den andra personen.  Det handlar om dig.  Det handlar om att finna fred med det som har hänt.  Det är ett beslut att låta det förflutna vara vad det var och att släppa det medan man lever i nuet. Det handlar om en önskan att vara fri från smärtan och bördan av att behöva hantera den hela tiden.

Ett kraftfullt sätt att förlåta någon (eller dig själv) är att skriva ett förlåtelsebrev som hjälper dig att hitta inre frid.  Att uttrycka dina känslor på papper gör att de kan leva utanför dig själv.  Du kan blåsa liv i dina känslor.

Tänk på någon i ditt liv som du behöver förlåta för något de gjorde eller sa som orsakade dig ilska eller smärta.  Eller kanske finns det något du gjorde som du vill förlåta dig själv för att du gjorde eller sa.  (Att skriva ett brev om förlåtelse till dig själv kan också vara kraftfullt).

Innan du skriver brevet

Det första steget i att skriva ett förlåtelsebrev är att tänka tillbaka på den faktiska händelsen där du blev illa behandlad av den andra personen.  Tänk på ditt förhållande till den här personen före situationen. Var det ett bra förhållande?  Älskade du den andra personen?  Minns sedan hur du kände dig under händelsen och efteråt.

Föreställ dig hur den andra personen kände sig under situationen och varför han eller hon kanske kände sig så.  Försök att komma ihåg att de är människor och har brister.  Det har vi alla.  Vad hände i deras liv för att de agerade på ett så sårande sätt?  Vilka behov försökte de få tillgodosedda?  Vilka osäkerheter och rädslor hade de?

Vad är avsikten med ditt brev?

Nästa sak att tänka på är att ta reda på avsikten med ditt brev.  Om du försöker få den andra personen att må dåligt, erkänna skuld eller säga förlåt är det inte bra skäl att skriva brevet.

Ta reda på syftet med brevet innan du skriver det. Du bör verkligen vara redo att förlåta innan du skriver brevet.

Om du däremot skriver ett förlåtelsebrev för att hitta inre frid, så att du kan släppa all ilska eller förbittring som du fortfarande har, är du förmodligen redo att skriva brevet.  Du bör verkligen vara redo att förlåta innan du skriver brevet.

Att skriva brevet

Det är viktigt att brevet får en fysisk form, så att du går igenom processen att känna känslorna.  Så ta upp en penna och ta fram ett papper.

Det kan vara en bra idé att först skriva ett grovt utkast till förlåtelsebrevet.  Sätt ner alla dina tankar på papper – allt som dyker upp i ditt huvud – och håll dig inte tillbaka.  Skriv ord som beskriver dina känslor och tankar om händelsen, både när den faktiskt inträffade och i tiden efter händelsen.

Du kanske vill inkludera vad som ledde fram till händelsen, en beskrivning av vad som hände, hur det fick dig att känna dig både under händelsen och efteråt, din roll i situationen samt vad som kunde ha gjorts annorlunda.

Du kan ta dig tid att vara inåtvänd och fundera på om den andra personen verkligen försökte såra dig eller om han eller hon bara hade ett annat perspektiv på situationen.   Tänk på vad som pågick i deras liv vid den tidpunkten.  Vad kämpade de med.  Vad skulle krävas för att verkligen förlåta dem.

Du kan också inkludera ett uttalande om att du har förlåtit den andra personen.  Detta kan göra det möjligt för dig att reparera relationen.  Kom dock bara ihåg det slutgiltiga målet med förlåtelsebrevet som är att hitta inre frid.  Låt en nära vän se över brevet för att se till att det inte framstår som sårande eller som att du lägger skulden på den andra personen.

Ett exempel på ett brev om förlåtelse

Ett brev om förlåtelse skulle kunna säga ungefär så här:

”Du sårade mig verkligen när du inte kom på min födelsedagsfest.  Du sa att du skulle komma och det fick mig att känna att du inte riktigt var min vän. Det fick mig att känna att du inte brydde dig eller respekterade mig tillräckligt för att vara ärlig mot mig.  Jag vet att vi aldrig pratar om det som sårat och det är okej. Vi behöver inte göra det. Det finns ingen anledning att återuppväcka det du gjorde.  Men du gjorde mig illa.  Och jag höll fast vid den ilskan länge.  Jag lät dig få det bästa av mig.  Men det slutar idag.

I dag kommer jag från en plats av kärlek, vänlighet och förlåtelse.  Jag tänker inte så ofta på vad du gjorde, men när jag gör det släpper jag det.  Jag har inte tid i mitt liv att tänka på smärtan.

Du gjorde vad du gjorde på grund av var du befann dig i ditt liv för tillfället. Kanske var du ledsen eller arg eller full av hat eller förbittring!  Kanske gick du igenom en svår tid i ditt liv eller älskade inte dig själv.  Jag vet inte riktigt. Och jag bryr mig egentligen inte om det just nu.  Det förflutna är i det förflutna och bör lämnas där.  Jag väljer att leva i nuet.

Under de senaste åren har jag funnit en hel del saker: självkärlek, självrespekt, förlåtelse, vänlighet, tacksamhet och frid.

Jag kan inte ändra det förflutna och det du gjorde, så jag väljer att släppa det, förlåta dig och gå vidare.” 

Du kanske vill fundera över din roll i konflikten.  Om du var skyldig till något fel eller sa något som du ångrar kan du inkludera en ursäkt i ditt förlåtelsebrev.

Ska du skicka det här förlåtelsebrevet?

Huruvida du skickar ditt förlåtelsebrev eller inte är helt upp till dig.  Innan du fattar beslutet bör du sätta dig ner och påminna dig själv om det verkliga syftet med att skriva förlåtelsebrevet från början.

Att skriva förlåtelsebrevet handlade om att hjälpa dig att hitta inre frid.  Det var för din mentala hälsa – inte för den andra personens.  Vänta några dagar och titta på ditt brev igen. Om du känner att det skulle gynna dig att skicka det kan du tänka om.

Avslutande tankar om förlåtelsebrev

Kom ihåg att ett förlåtelsebrev inte befriar den andra personen från något de har gjort eller gör det okej.  Men det befriar dig från den smärta som du har hållit fast vid och bördan av att behöva hantera den hela tiden.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector