Vad är ångest

Enligt min erfarenhet är ångest en mycket missförstådd aspekt av att vara en människa. Ångest och känslor av panik är förvånansvärt vanligt och har funnits i många tusen år. Dessa oroliga känslor och rädslor kan tyckas så irrationellt, men de har makten att känslomässigt överskölja oss och förändra hela vår fysiologi i ett ögonblick.

 

När en fullt utvecklad panikattack plötsligt slår till, var man än befinner sig är det enda man vill göra är att springa iväg, fly därifrån. Hjärtslagen ökar i frekvens, det blir ett tryck över bröstet och känslan upplevs ofta som en hjärtattack. De  här ångestsymtomen förvärras ofta eftersom man kan känna hur hjärtat pumpar våldsamt och man kan till och med höra hur blodet pumpar runt öronen och huvudet. Man upplever svårigheter att andas, händerna börjar svettas och man känner sig svimfärdig, andra symtom är stickningar, huvudvärk och muskelspänningar, eller till och med symtom på vanföreställningar kan förekomma, allt som allt en mycket skrämmande upplevelse.