Så här kan du använda självhypnos

 

   * Stärka självförtroendet och självkänslan.

   * Få redskap för att finna läkning och ett inre lugn.

   * Förbereda dig inför ett föredrag eller framträdande.

   * Få ökad medvetenhet om spänningar, både fysiska och psykiska.

   * Förebygga och avhjälpa stress och ovanor, samt fysisk och psykisk ohälsa.