Det professionella samtalet är en väg till självkännedom. Jag vänder mig till såväl privatpersoner som offentlig verksamhet och företag och arbetar inom ett brett kunskapsfält.

I klinisk psykologi används hypnos för att fördjupa kontakten med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Hypnos underlättar sökandet efter problemens kärna och möjliggör lösningar.

Klinisk hypnos kan hjälpa till att fördjupa förståelsen och kontakten med dig själv. Du kan använda den som en självhjälpsmetod så att du bättre kan hantera besvärliga situationer i din vardag.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en psykoterapeutisk metod för att behandla psykologiska svårigheter efter traumatiska upplevelser som övergrepp, trafikolyckor, rån, traumatiska förluster och överfall.

EMDR kan även användas vid behandling av prestationsångest, bristande självförtroende, fobier eller andra plågsamma upplevelser som mobbing och kränkningar i arbetslivet.