Har du ångest?

Ångest tar en stor plats i många människors liv. Ångest är många olika saker och alla känner vi igen den normala ängslan inför ett prov eller den rädsla som sköljer över oss när en plötslig olycka är på väg att hända - en ångest som skärper koncentrationsförmågan och handlingskraften.

Men det finns också den irrationella ångesten, som inte beror på ett verkligt hot utan är skapad av våra föreställningar. En ångest som vare sig utvecklar eller skyddar, utan som tvärtemot begränsar, hämmar och isolerar den som drabbas.

Läs mer…

 

Är du deprimerad?

En depression kan omfatta allt i från en mild nedstämdhet som är vanlig hos både normala och oroliga personer till en allvarlig djup och förödande nedstämdhet.

Läs mer…

 

Är du stressad?

Stress är ett belastningstillstånd som kan leda till inre spänningar, oro, rastlöshet, ångest och dålig nattsömn. Vid långvarig stress kan det leda till en depression eller utlösa ångest.

Läs mer...